Sony Xperia Z3 - Turinio atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas

background image

Turinio atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas

Paprastai nederėtų saugoti nuotraukų, vaizdo įrašų ir kito asmeninio turinio išskirtinai tik

vidinėje prietaiso atmintyje. Jei prietaisas būtų sugadintas, pamestas arba pavogtas, gali

nepavykti atkurti jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų. Norint sukurti atsargines

kopijas, kad išoriniame prietaise būtų galima saugiai saugoti savo duomenis,

rekomenduojama naudoti programinę įrangą „Xperia™ Companion“. Šis būdas ypač

rekomenduojamas, jei prietaiso programinę įrangą naujinate į naujesnę „Android“ versiją.
„Xperia™“ atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo programą rekomenduojama naudoti

duomenų atsarginei kopijai kurti prieš atkuriant gamintojo duomenis. Naudodami šią

programą galite kurti duomenų atsargines kopijas internetinėje paskyroje, SD kortelėje

arba išorinėje USB atmintinėje, kabeliu per USB pagrindinį adapterį prijungtoje prie jūsų

prietaiso.
Naudodami „Google“ atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo programą, galite sukurti

atsarginę duomenų kopiją „Google“ serveryje.

41

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas kompiuteryje

Naudodami programinę įrangą „Xperia™ Companion“ sukurkite prietaiso duomenų
atsarginę kopiją asmeniniame kompiuteryje arba „Apple

®

“ „Mac

®

“ kompiuteryje. Galite

kurti toliau nurodytų duomenų atsargines kopijas.

Adresatai ir skambučių registrai

Teksto žinutės

Kalendorius

Nustatymai

Medijos failai, pvz., muzika ir vaizdo įrašai

Nuotraukos ir vaizdai

Duomenų atsarginės kopijos kūrimas naudojant kompiuterį

1

Atrakinkite prietaiso ekraną ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami USB

laidą.

2

Jei kompiuteryje programinė įranga „Xperia™ Companion“ automatiškai

nepaleidžiama, atidarykite ją. Po kelių akimirkų kompiuteris aptiks prietaisą.

Prietaise būtinai pasirinkite režimą

Perkelti failus (MPP).

3

„Xperia™ Companion“ pagrindiniame ekrane spustelėkite

Atsarginė kopija.

4

Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus sukurkite prietaiso duomenų atsarginę

kopiją.

Jei „Xperia™ Companion“ nėra įdiegta, būsite paprašyti šią programą įdiegti, kai prijungsite

prietaisą prie kompiuterio.

Duomenų atkūrimas naudojant kompiuterį

1

Atrakinkite prietaiso ekraną ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudodami USB

laidą.

2

Jei kompiuteryje programinė įranga „Xperia™ Companion“ automatiškai

nepaleidžiama, atidarykite ją. Po kelių akimirkų kompiuteris aptiks prietaisą.

Prietaise būtinai pasirinkite režimą

Perkelti failus (MPP).

3

„Xperia™ Companion“ pagrindiniame ekrane spustelėkite

Atkurti.

4

Pasirinkite atsarginės kopijos failą iš atsarginės kopijos įrašų, tada spustelėkite

Kitas ir vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas atkurkite duomenis prietaise.

Jei „Xperia™ Companion“ nėra įdiegta, būsite paprašyti šią programą įdiegti, kai prijungsite

prietaisą prie kompiuterio.

Atsarginės duomenų kopijos kūrimas naudojant „Xperia™“ atsarginių

kopijų darymo ir atkūrimo programą

Naudodami „Xperia™“ atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo programą, galite sukurti

internetinę arba vietinę atsarginę duomenų kopiją. Pavyzdžiui, galite sukurti atsarginę

kopiją neautomatiniu būdu arba įjungti automatinę atsarginių kopijų kūrimo funkciją, kad

duomenys būtų išsaugomi periodiškai.
„Xperia™“ atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo programą rekomenduojama naudoti

duomenų atsarginei kopijai padaryti prieš atkuriant gamintojo nustatymus. Naudodami

šią programą galite kurti tokių tipų duomenų atsargines kopijas internetinėje paskyroje,

SD kortelėje arba išorinėje USB atmintinėje, kabeliu per USB pagrindinį adapterį

prijungtoje prie jūsų prietaiso:

Žymės

Adresatai ir skambučių registras

Pokalbiai

Kalendoriaus duomenys

El. pašto paskyros

Wi-Fi tinklai

Prietaiso nustatymai

Programos

„Xperia™“ pagrindinis išdėstymas

42

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Atsarginės turinio kopijos kūrimas naudojant „Xperia“ atsarginių kopijų kūrimo

atkūrimo paslaugos internetinę paskyrą

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo.

3

Norėdami įjungti automatinio atsarginės kopijos kūrimo funkciją, bakstelėkite

Autom. atsarg. kopijav. ir bakstelėkite įjungimo / išjungimo jungiklį.

4

Jei norite aktyvinti neautomatinio atsarginės kopijos kūrimo funkciją, bakstelėkite

Daugiau > Rank. atsar. kop. kūrimas.

5

Jei automatinio atsarginės kopijos kūrimo funkcija aktyvinta, dalyje

Pasirinkite

saugojimo vietą bakstelėkite Internetinė paskyra.

6

Jei prašoma, perskaitykite sąlygas ir su jomis sutikite, bakstelėkite

Sutinku, tada

vykdydami ekrane pateiktus nurodymus prisijunkite prie „Google™“ paskyros.

7

Jei neautomatinio atsarginės kopijos kūrimo funkcija aktyvinta, dalyje

Kur saugoti

failus bakstelėkite Pasirinkite saugojimo vietą > Internetinė paskyra.

8

Pasirinkite duomenis, kurių atsarginę kopiją norite kurti.

9

Jei neautomatinio atsarginės kopijos kūrimo funkcija aktyvinta, bakstelėkite

Kurti

atsarginę kopiją.

Automatinės atsarginės kopijos funkcijos nustatymas

1

Jei kuriate turinio atsarginę kopiją USB atmintinėje, įsitikinkite, kad atmintinė

prijunta prie jūsų prietaiso naudojant USB pagrindinį adapterį. Jeigu darote

atsarginę kopiją į SD kortelę, patikrinkite, ar SD kortelė tinkamai įkišta į prietaisą.

Jei darote turinio atsarginė kopiją internetinėje paskyroje, įsitikinkite, kad

prisijungėte prie savo „Google™“ paskyros.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo.

4

Dalyje

„Xperia™“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas bakstelėkite Autom.

atsarg. kopijav..

5

Norėdami aktyvinti automatinę atsarginės kopijos funkciją, bakstelėkite įjungimo /

išjungimo jungiklį.

6

Pasirinkite atsarginės kopijos darymo dažnumą, atsarginių kopijų failų išsaugojimo

vietą, atsarginės kopijos kūrimo laiką ir atsargai kopijuojamų duomenų tipą.

7

Jeigu norite išsaugoti nustatymus, bakstelėkite .

Atsarginės turinio kopijos neautomatinis darymas

1

Jei kuriate turinio atsarginę kopiją USB atmintinėje, įsitikinkite, kad atmintinė

prijunta prie jūsų prietaiso naudojant USB pagrindinį adapterį. Jei turinio atsarginę

kopiją kuriate SD kortelėje, įsitikinkite, kad SD kortelė tinkamai įdėta į prietaisą. Jei

darote turinio atsarginė kopiją internetinėje paskyroje, įsitikinkite, kad prisijungėte

prie savo „Google™“ paskyros.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo.

4

Dalyje

„Xperia™“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas bakstelėkite Daugiau.

5

Bakstelėkite

Rank. atsar. kop. kūrimas, tada pasirinkite atsarginės kopijos vietą ir

duomenų tipus, kurių atsargines kopijas norite kurti.

6

Bakstelėkite

Kurti atsarginę kopiją.

7

Padarę duomenų atsarginę kopiją, bakstelėkite

Baigti.

Atsarginės kopijos failo redagavimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo.

3

Dalyje

„Xperia™“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas bakstelėkite Daugiau.

4

Bakstelėkite

Redaguoti ats. kop. failą, pasirinkite atsarginės kopijos šaltinį ir

duomenų tipus, kuriuos norite trinti.

5

Bakstelėkite

Trinti duomenis.

6

Bakstelėkite

Gerai, kad patvirtintumėte.

7

Ištrynę duomenis, bakstelėkite

Baigti.

43

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Atsarginės turinio kopijos atkūrimas

1

Jei atkuriate turinį iš USB atmintinės, įsitikinkite, kad atmintinė prijunta prie jūsų

prietaiso naudojant USB pagrindinį adapterį. Jei turinį atkuriate iš SD kortelės,

įsitikinkite, kad SD kortelė tinkamai įdėta į prietaisą. Jei atkuriate turinį iš

internetinės paskyros, įsitikinkite, kad prisijungėte prie savo „Google™“ paskyros.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo.

4

„Xperia™“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas bakstelėkite Atkurti duomenis,

pasirinkite atkūrimo šaltinį ir duomenų tipus, kuriuos norite atkurti.

5

Bakstelėkite

Atkurti duomenis.

6

Atkūrę turinį bakstelėkite

Baigti.

Atminkite, kad visi duomenų ir nustatymų pakeitimai, atlikti sukūrus atsarginę kopiją, įskaitant

bet kokias atsisiųstas programas, atkūrimo procedūros metu bus ištrinti.

Atsarginės duomenų kopijos kūrimas naudojant „Google“ atsarginių

kopijų darymo ir atkūrimo programą

Naudodami „Google“ atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo programą, galite sukurti

atsarginę duomenų kopiją „Google“ serveryje. Taip pat galite įjungti automatinio atkūrimo

funkciją, kad atkurtumėte iš naujo įdiegtos programos duomenis ir nustatymus.
Naudodami šią programą, galite kurti tokių duomenų atsargines kopijas:

programų,

žymių,

Wi-Fi tinklų,

kitų nustatymų.

Atsarginės duomenų kopijos kūrimas „Google™“ paskyroje

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo.

3

Dalyje

„Google™“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas bakstelėkite Kurti

atsarginę duomenų kopiją, tada bakstelėkite šliaužiklį.

Automatinio atkūrimo iš naujo įdiegus programą aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo.

3

Dalyje

„Google™“ atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas bakstelėkite Automatinis

atkūrimas šliaužiklį.

44

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.