Sony Xperia Z3 - El. laiškų siuntimas ir gavimas

background image

El. laiškų siuntimas ir gavimas

1

El. pašto paskyrų ir naujausių aplankų peržiūra

2

El. laiškų paieška

3

Prieiga prie nustatymų ir pasirinkčių

4

El. laiškų sąrašas

5

El. laiško rašymas

Naujų el. laiškų atsisiuntimas

Atsidarius gauto pašto dėžutei, braukite žemyn per laiškų sąrašą.

Prieš bandydami atsisiųsti naujus el. laiškus įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei reikia

daugiau informacijos apie sėkmingo duomenų ryšio užtikrinimą, žr.

Interneto ir MMS

nustatymai

puslapyje 46.

90

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

El. laiškų skaitymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

El. paštas.

3

Jei naudojate kelias el. pašto paskyras, nuvilkite ekrano kairįjį kraštą į dešinę ir

pasirinkite paskyrą, kurią norite pažymėti. Jei norite pažymėti visas el. pašto

paskyras ir iš karto, nuvilkite ekrano kairįjį kraštą į dešinę, tada bakstelėkite

Bendra

gauto pašto dėž..

4

Gauto el. pašto dėžutėje slinkite į viršų arba į apačią ir bakstelėkite norimą

perskaityti el. laišką.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

El. paštas.

2

Jei naudojate kelias el. pašto paskyras, nuvilkite ekrano kairįjį kraštą į dešinę ir

pasirinkite paskyrą, iš kurios norite siųsti el. laišką.

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite gavėjo vardą arba el. pašto adresą ir pasirinkite

vieną arba daugiau gavėjų iš išskleidžiamojo sąrašo.

4

Įrašykite el. laiško temą ir žinutės tekstą, tada bakstelėkite .

Atsakymas į el. laišką

1

Gauto pašto dėžutėje raskite ir bakstelėkite laišką, į kurį norite atsakyti, tada

bakstelėkite

Atsakyti arba Atsakyti visiems.

2

Įveskite savo atsakymą ir bakstelėkite .

Jei norite persiųsti el. laišką

1

Gauto el. pašto dėžutėje raskite ir bakstelėkite laišką, kurį norite persiųsti, tada

bakstelėkite

Persiųsti.

2

Įveskite gavėjo vardą arba el. pašto adresą ir pasirinkite vieną arba daugiau gavėjų

iš išskleidžiamojo sąrašo.

3

Įveskite laiško tekstą ir bakstelėkite .

El. laiško priedo peržiūra

1

Raskite ir bakstelėkite el. laišką su norimu peržiūrėti priedu. El. laiškus su priedais

nurodo .

2

Atidarę el. laišką bakstelėkite

Įkelti. Priedas pradedamas atsisiųsti.

3

Atsisiuntę priedą bakstelėkite

Peržiūr..

Siuntėjo el. pašto adreso išsaugojimas adresinėje

1

Raskite ir bakstelėkite laišką gauto el. pašto dėžutėje.

2

Bakstelėkite siuntėjo vardą, bakstelėkite

Pridėti į adresinę, tada bakstelėkite

Gerai.

3

Pasirinkite esamą adresatą arba bakstelėkite

Kurti naują adresatą.

4

Jei norite, redaguokite adresato informaciją, tada bakstelėkite

Išsaugoti.