Sony Xperia Z3 - Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

background image

Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Mobiliųjų duomenų ryšį naudoti bendrai su kitais prietaisais galite keliais būdais:

USB susiejimas – bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį su vienu kompiuteriu

naudodami USB laidą.

„Bluetooth®“ susiejimas – bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį su ne daugiau nei

penkiais kitais prietaisais „Bluetooth®“ ryšiu.

Nešiojamasis Wi-Fi prieigos taškas – bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį vienu

metu su ne daugiau nei 8 kitų prietaisų, įskaitant WPS technologiją palaikančius

prietaisus.

Bendras telefono duomenų ryšio naudojimas per USB laidą

1

Išjunkite visus prietaiso USB laido ryšius.

2

Naudodami su prietaisu pateiktą USB laidą, prijunkite jį prie kompiuterio.

3

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

4

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

5

Vilkite šalia

USB kaip modemo naudojimas esantį šliaužiklį į dešinę, tada paraginti

bakstelėkite

Gerai. Prisijungus būsenos juostoje rodoma .

6

Kai norite nustoti dalintis duomenų ryšiu, nuvilkite šalia

USB kaip modemo

naudojimas esantį šliaužiklį kairėn arba atjunkite USB laidą.

Negalite bendrai naudoti prietaiso duomenų ryšio ir SD kortelės per USB laidą tuo pačiu metu.

49

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Mobiliųjų duomenų ryšio bendras naudojimas su kitu „Bluetooth®“ įrenginiu

1

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys sujungtas su „Bluetooth®“ įrenginiu ir kad jūsų

įrenginyje suaktyvintas mobiliųjų duomenų srautas.

2

Jūsų įrenginyje: srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk.,

tada vilkite šliaužiklį, esantį šalia

Bluetooth kaip modemo naud., į dešinę.

4

„Bluetooth®“ įrenginyje:: nustatykite įrenginį, kad jis prisijungtų prie tinklo per

„Bluetooth®“. Jei šis įrenginys yra kompiuteris, žr. atitinkamas sąrankos

instrukcijas. Jei įrenginyje veikia „Android™“ operacinės sistema, bakstelėkite

nustatymų piktogramą šalia sujungto įrenginio pavadinimo dalyje

Nustatymai >

„Bluetooth“ > Sujungti prietaisai, tada pažymėkite laukelį Prieiga prie interneto.

5

Jūsų įrenginyje: palaukite, kol būsenos juostoje bus parodyta . Kai piktograma

pasirodys, tai reikš, kad sąranka baigta.

6

Norėdami sustabdyti bendrą mobiliųjų duomenų ryšio naudojimo, vilkite šliaužiklį,

esantį šalia

Bluetooth kaip modemo naud., į kairę.

Funkcija

Bluetooth kaip modemo naud. išjungiama kaskart išjungus įrenginį arba „Bluetooth®“

funkciją.

Daugiau informacijos apie sujungimą ir mobiliųjų duomenų srauto įjungimą žr. skiltyje

Prietaiso

sujungimas su kitu „Bluetooth®“ prietaisu

132 psl. ir

Virtualiojo asmeninio tinklo įtraukimas

52

psl.

Jei norite naudoti prietaisą kaip perkeliamąjį „Wi-Fi“ prieigos tašką

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

3

Bakstelėkite

Perkel. „Wi-Fi“ prieigos taško nust. > Konfigūruoti „Wi-Fi“ prieigos

tašką.

4

Įveskite

Tinklo pavadinimas (SSID) informaciją.

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga. Jei reikia, įveskite

slaptažodį.

6

Bakstelėkite

IŠSAUGOTI.

7

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Perkel. „Wi-Fi“ prieig. t. šliaužiklį, kad

aktyvintumėte šią funkciją.

8

Paraginti bakstelėkite

Gerai, kad patvirtintumėte. Būsenos juostoje rodoma , kai

perkeliamasis Wi-Fi prieigos taškas yra aktyvus.

Leidimas WPS palaikančiam prietaisui naudoti mobiliųjų duomenų ryšį

1

Įsitikinkite, kad prietaisas veikia kaip perkeliamasis Wi-Fi prieigos taškas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk. >

Perkel. „Wi-Fi“ prieigos taško nust..

4

Dalyje

„Wi-Fi“ prieigos taško konfigūravimas patikrinkite, ar perkeliamasis prieigos

taškas apsaugotas slaptažodžiu.

5

Bakstelėkite

WPS paspaudimo mygtukas, tada vykdykite atitinkamus nurodymus.

Arba bakstelėkite >

WPS PIN kodo įrašas, tada įveskite WPS palaikančiame

prietaise rodomą PIN kodą.

Perkeliamojo prieigos taško pervardijimas arba apsaugojimas

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

3

Bakstelėkite

Perkel. „Wi-Fi“ prieigos taško nust. > „Wi-Fi“ prieigos taško

konfigūravimas.

4

Įveskite tinklo

Tinklo pavadinimas (SSID).

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga.

6

Jei reikia, įveskite slaptažodį.

7

Bakstelėkite

Išsaugoti.

50

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.