Sony Xperia Z3 - Duomenų naudojimo valdymas

background image

Duomenų naudojimo valdymas

Galite stebėti, kiek duomenų, naudodamiesi mobiliuoju duomenų ryšiu arba Wi-Fi ryšiu,

persiuntėte į prietaisą ir iš jo per konkretų laikotarpį. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti atskirų

programų naudojamų duomenų kiekį. Mobiliuoju duomenų ryšiu persiunčiamiems

duomenims taip pat galite priskirti duomenų naudojimo įspėjimus ir apribojimus, kad

išvengtumėte papildomų išlaidų.

Jei naudojatės prietaisu kartu su keliais kitais naudotojais, tik savininkas (pagrindinis

naudotojas) gali pakeisti duomenų naudojimo nustatymus. Duomenų naudojimo nustatymų

koregavimas gali padėti geriau valdyti duomenis, bet tai negarantuoja, kad išvengsite

papildomų mokesčių.

Duomenų srauto įjungimas arba išjungimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Bakstelėkite šalia

Mob. duomenų srautas esantį šliaužiklį, jei norite duomenų

srautą įjungti arba išjungti.

Kai duomenų srautas išjungtas, naudojant prietaisą vis tiek galima užmegzti Wi-Fi ir

„Bluetooth®“ ryšį.

Jei norite nustatyti duomenų naudojimo įspėjimą

1

Įsitikinkite, kad mobiliųjų duomenų srautas įjungtas.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

4

Norėdami nustatyti įspėjimo lygį, įspėjimo liniją nuvilkite prie norimos vertės. Kai

duomenų srautas priartės prie jūsų nustatyto lygio, pasirodys įspėjimo pranešimas.

Mobiliųjų duomenų naudojimo limito nustatymas

1

Įsitikinkite, kad mobiliųjų duomenų srautas įjungtas.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

4

Šliaužiklį, esantį šalia

Mobiliųjų duomenų limito nustatymas, vilkite dešinėn, tada

bakstelėkite

Gerai.

5

Norėdami nustatyti mobiliųjų duomenų naudojimo limitą, vilkite duomenų limito

eilutę iki norimos reikšmės.

Pasiekus nustatytą mobiliųjų duomenų naudojimo limitą, mobiliųjų duomenų srautas

automatiškai išjungiamas.

Jei norite valdyti atskirų programų duomenų naudojimą

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Bakstelėkite skirtuką

Mobilieji arba Wi-Fi.

4

Bakstelėkite programą, kurią norite valdyti, tada vilkite šalia

Apriboti progr. foninius

duomenis esantį šliaužiklį į dešinę ir bakstelėkite Gerai.

5

Norėdami pasiekti išsamesnius programos nustatymus (jei galimi), bakstelėkite

Programos nustatymai ir atlikite norimus pakeitimus.

Jei pakeisite atitinkamus duomenų naudojimo nustatymus, tai gali turėti įtakos atskirų

programų veikimui.

Jei norite peržiūrėti savo duomenų naudojimą

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Rodyti „Wi‑Fi“.

4

Jei norite peržiūrėti informaciją apie Wi-Fi ryšiu persiųstų duomenų kiekį,

bakstelėkite skirtuką

Wi-Fi.

5

Jei norite peržiūrėti informaciją apie mobiliųjų duomenų ryšiu persiųstų duomenų

kiekį, bakstelėkite skirtuką

Mobilieji.

51

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.