Sony Xperia Z3 - Interneto ir MMS nustatymai

background image

Interneto ir MMS nustatymai

Jei norite siųsti multimedijos žinutes arba naudotis prieiga prie interneto, kai nėra Wi-Fi

tinklo, reikia turėti veikiantį mobiliųjų duomenų ryšį ir tinkamai nustatyti interneto ir MMS

(multimedijos žinučių paslaugos) nustatymus. Štai keli patarimai:

Naudojantis daugeliu mobiliojo ryšio tinklų ir operatorių, interneto ir MMS nustatymai

būna iš anksto įdiegti jūsų prietaise. Tokiu atveju galite iš karto pradėti naudotis internetu

ir siųsti multimedijos žinutes.

Šiuos nustatymus galite atsisiųsti per Wi-Fi.

Galite bet kada patys pridėti interneto ir MMS nustatymų savo prietaise, juos keisti arba

trinti. Jei netyčia pakeitėte ar ištrynėte interneto arba MMS nustatymus, atsisiųskite

interneto ir MMS nustatymus iš naujo.

Jei negalite prisijungti prie interneto per mobiliojo ryšio tinklą arba neveikia multimedijos

žinučių funkcija, nors interneto ir MMS nustatymus sėkmingai atsisiuntėte į įrenginį, žr.

jūsų prietaisui skirtus trikčių diagnostikos patarimus

www.sonymobile.com/support/

apie

tinklo aprėpties, mobiliųjų duomenų ir MMS problemas.

Jei siekiant sutaupyti energijos suaktyvintas akumuliatoriaus energijos taupymo

priemonės režimas, išjungus ekraną visas mobiliųjų duomenų srautas pristabdomas. Jei

dėl to sutrinka ryšys, pabandykite naudoti kai kurias programas arba paslaugas, kad jų

veikimas nebūtų pristabdytas, arba laikinai išjunkite akumuliatoriaus energijos taupymo

priemonės režimą.

Jei įrenginį naudoja keli naudotojai, interneto ir žinučių nustatymus iš nustatymų meniu

galės atsisiųsti tik savininkas, t. y. pagrindinis naudotojas, bet atsisiųsti nustatymai bus

taikomi visiems naudotojams.

Interneto ir MMS nustatymų atsisiuntimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai >Daugiau > Interneto nustatymai.

3

Bakstelėkite

Sutinku. Sėkmingai atsisiuntus nustatymus, būsenos juostoje rodoma

, o mobilieji duomenys įjungiami automatiškai.

Jei nustatymų atsisiųsti į įrenginį nepavyksta, patikrinkite mobiliojo ryšio tinklo signalo

stiprumą. Pereikite į atvirą vietą, kurioje nebūtų kliūčių signalui, arba prieikite arčiau lango ir

bandykite dar kartą.

46

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Interneto ir MMS nustatymų įtraukimas neautomatiškai

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai.

3

Bakstelėkite

Prieigos taškų pavadinimai > .

4

Bakstelėkite

Pavadinimas ir įveskite norimą pavadinimą.

5

Bakstelėkite

APN ir įveskite prieigos taško pavadinimą.

6

Įveskite visą kitą reikalaujamą informaciją. Jei nežinote, kokios informacijos reikia,

susisiekite su tinklo operatoriumi ir gaukite daugiau informacijos.

7

Baigę bakstelėkite , tada bakstelėkite

IŠSAUGOTI.

Atsisiųstų interneto ir MMS nustatymų peržiūra

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai.

3

Bakstelėkite

Prieigos taškų pavadinimai.

4

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos, bakstelėkite bet kurį rodomą elementą.

Jeigu galimi ryšiai, aktyvus tinklo ryšys pažymėtas mygtuku .