Sony Xperia Z3 - Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas

background image

Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas

Prietaise mobiliojo ryšio tinklai perjungiami automatiškai atsižvelgiant į jūsų buvimo

teritorijoje pasiekiamus mobiliojo ryšio tinklus. Be to, galite rankiniu būdu nustatyti

konkretų mobiliojo ryšio tinklo režimą, pvz., WCDMA arba GSM.
Atsižvelgiant į tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipą ir režimą, būsenos juostoje rodomos

skirtingos būsenos piktogramos. Kaip atrodo skirtingos būsenos piktogramos, žr.

Būsenos piktogramos

31 psl..

Tinklo režimo pasirinkimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai.

3

Bakstelėkite

Pageidaujamas tinklo tipas, tada pasirinkite tinklo režimą.

Kito tinklo pasirinkimas rankiniu būdu

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai > Tinklo

operatoriai.

3

Palieskite

Paieškos režimas ir pasirinkite Rankinis.

4

Pasirinkite tinklą.

Pasirinkus tinklą rankiniu būdu, prietaisas neieškos kitų tinklų, net jei atsidursite už rankiniu

būdu pasirinkto tinklo zonos ribų.

Automatinio tinklo pasirinkimo aktyvinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai > Tinklo

operatoriai.

3

Palieskite

Paieškos režimas ir pasirinkite Automatiškai.