Sony Xperia Z3 - Fotografavimas ir filmavimas

background image

Fotografavimas ir filmavimas

1

Priekinės kameros objektyvas

2

Pasirinkti fiksavimo režimą

3

Perjungti priekinę ir pagrindinę kamerą

4

Artinti arba tolinti

5

Vaizdo kameros klavišas – aktyvinti vaizdo kamerą / fotografuoti / filmuoti

6

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo klipus

7

Fotografavimas arba filmavimas

8

Grįžti veiksmu atgal arba išjungti vaizdo kamerą

9

Fiksavimo režimo nustatymų piktograma

10 Blykstės nustatymai

Fotografavimas, kai ekranas užrakintas

1

Norėdami aktyvinti ekraną, trumpai paspauskite įjungimo klavišą .

2

Norėdami suaktyvinti kamerą, paspaudę palaikykite kameros piktogramą ir

vilkite ją kairėn.

3

Kai bus atidaryta kamera, bakstelėkite .

Fotografavimas naudojant kameros klavišą

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Paspauskite kameros klavišą iki galo.

Fotografavimas bakstelint kameros mygtuką ekrane

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Nukreipkite kamerą į objektą.

3

Bakstelėkite kameros mygtuką ekrane . Nuotrauka bus padaryta, kai tik

patrauksite pirštą.

Asmenukės fotografavimas priekine kamera

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Bakstelėkite

.

3

Norėdami fotografuoti, paspauskite kameros klavišą. Nuotrauka bus padaryta, kai

tik patrauksite pirštą.

Fotoaparato blykstės naudojimas

1

Atidarę kamerą, bakstelėkite .

2

Pasirinkite norimą blykstės nustatymą.

3

Fotografuokite.

102

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Mastelio keitimo funkcijos naudojimas

Kai kamera yra įjungta, paspauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Kai kamera yra įjungta, suglausdami arba išskėsdami pirštus, priartinkite arba nutolinkite

vaizdą kameros ekrane.

Vaizdo įrašo įrašymas spaudžiant kameros klavišą

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

.

3

Jei norite pradėti įrašyti vaizdo įrašą, paspauskite kameros klavišą.

4

Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite kameros klavišą dar kartą.

Vaizdo įrašo įrašymas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Jei vaizdo režimas nepasirinktas, braukite ekranu, kad pasirinktumėte

.

3

Nukreipkite kamerą į objektą.

4

Norėdami pradėti filmuoti, bakstelėkite .

5

Norėdami pristabdyti filmavimą, bakstelėkite . Norėdami tęsti filmavimą,

bakstelėkite .

6

Norėdami sustabdyti filmavimą, bakstelėkite .

Fotografavimas filmuojant vaizdo įrašą

Norėdami nufotografuoti, kai filmuojate vaizdo įrašą, bakstelėkite . Nuotrauka

bus padaryta, kai tik patrauksite pirštą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Suaktyvinkite kamerą, tada bakstelėkite miniatiūrą ir atidarykite nuotrauką arba

vaizdo įrašą.

2

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Nuotraukos ar įrašyto vaizdo įrašo trynimas

1

Raskite norimą ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

2

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma .

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Trinti, kad patvirtintumėte.