Sony Xperia Z3 - Geografinės vietos informacijos pridėjimas prie nuotraukų

background image

Geografinės vietos informacijos pridėjimas prie nuotraukų

Įjunkite geografinių žymių pridėjimo funkciją, kad fotografuodami galėtumėte prie

nuotraukos pridėti apytikslės geografinės vietos informaciją (geografinę žymę).

Geografinės vietos informacija nustatoma naudojant belaidžius tinklus (mobiliuosius arba

Wi-Fi tinklus) arba GPS technologiją.
Kameros ekrane pasirodžius reiškia, kad geografinių žymių pridėjimas įjungtas, tačiau

geografinės padėties informacijos nerasta. Pasirodžius reiškia, kad geografinių žymių

pridėjimas įjungtas ir rasta geografinės padėties informacija, taigi ją galima pridėti prie

nuotraukos. Jei nerodomas nė vienas iš šių dviejų simbolių, vadinasi, geografinių žymių

pridėjimo funkcija neįjungta.

Geografinių žymių pridėjimo įjungimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Nustatymai > Vieta.

3

Bakstelėkite įjungimo ir išjungimo jungtuką.

4

Suaktyvinkite kamerą.

5

Bakstelėkite .

6

Bakstelėkite

Daugiau > Išsaugoti vietas. Vilkite šliaužiklį dešinėn.