Sony Xperia Z3 - Veido aptikimas

background image

Veido aptikimas

Galite naudoti veido aptikimo funkciją, kad būtų fokusuojami ne centre esantys veidai.

Fotoaparatas automatiškai aptinka iki penkių veidų, kuriuos nurodo balti rėmeliai.

Spalvotas rėmelis rodo, kuris veidas pasirinktas fokusuoti. Fokusuojamas arčiausiai

fotoaparato esantis veidas. Taip pat galite bakstelėti vieną iš rėmelių ir pasirinkti, kuris

veidas turėtų būti fokusuojamas.

Veido aptikimo funkcijos įjungimas

1

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

Rankinis fiksavimo režimą.

2

Bakstelėkite .

3

Bakstelėkite

Daugiau > Fokusavimo režimas > Veido aptikimas.

Fotografavimas naudojant veido aptikimo funkciją

1

Įjungę kamerą ir nustatę

Veido aptikimas, nukreipkite kamerą į objektą. Gali būti

aptikta iki penkių veidų. Kiekvienas aptiktas veidas pažymimas rėmeliu.

2

Iki pusės paspauskite kameros klavišą. Spalvotas rėmelis žymi sufokusuotą veidą.

3

Norėdami fotografuoti, visiškai nuspauskite kameros klavišą.

103

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.