Sony Xperia Z3 - Duomenų srauto naudojimas keliaujant

background image

Duomenų srauto naudojimas keliaujant

Jei keliaujate už vietinio mobiliojo ryšio tinklo veikimo ribų, gali prireikti pasiekti internetą

naudojant mobiliojo ryšio duomenų srautą. Jei to prireiks, suaktyvinkite tarptinklinį

duomenų ryšį įrenginyje. Suaktyvinę tarptinklinį duomenų ryšį, galite būti apmokestinti

papildomais mokesčiais. Rekomenduojame iš anksto patikrinti atitinkamus duomenų

perdavimo mokesčius.

Jei naudojatės įrenginiu kartu su keliais naudotojais, kad galėtumėte įjungti arba išjungti

tarptinklinį duomenų ryšį, gali reikėti prisijungti kaip savininkui, t. y. kaip pagrindiniam

naudotojui.

Duomenų tarptinklinio ryšio aktyvinimas

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai >Daugiau > Mobilieji tinklai.

3

Nuvilkite šalia

Duom. tarptinklinis ryšys esantį šliaužiklį į dešinę.

Negalite įjungti duomenų persiuntimo naudojant tarptinklinį ryšį, jei duomenų mobiliųjų

duomenų srautas išjungtas.