Sony Xperia Z3 - Prietaiso naudojimas su automobilio informacine-pramogine sistema

background image

Prietaiso naudojimas su automobilio informacine-pramogine

sistema

Prijunkite prietaisą prie „MirrorLink™“ sertifikuotos automobilio informacinės-pramoginės

sistemos USB kabeliu, kad galėtumėte naudoti, pavyzdžiui, navigacijos programą arba

vairuodami leisti prietaise esančius muzikos įrašus. Prijungę, galite naršyti programas

naudodami automobilio informacinės-pramoginės sistemos valdiklius.

Naudojant „MirrorLink™“ ryšį kai kurios programos gali būti nepasiekiamos. Be to, apsaugoti

duomenys, pavyzdžiui, vaizdo įrašai, kuriuos griežtai saugo „Digital Rights Management

(DRM)“ (skaitmeninis teisių valdymas), naudojant „MirrorLink™“ nepasiekiami.

Prietaiso prijungimas prie automobilio informacinės-pramoginės sistemos

Prietaisą prie automobilio informacinės-pramoginės sistemos prijunkite USB laidu.

Prietaiso ekranas bus rodomas informacinės-pramoginės sistemos ekrane.

Jeigu ryšys tarp prietaiso ir informacinės-pramoginės sistemos automatiškai neužmezgamas,

gali tekti paleisti „MirrorLink™“ rankiniu būdu.

138

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„MirrorLink™“ paleidimas rankiniu būdu

1

Įsitikinkite, kad įrenginys USB laidu prijungtas prie automobilio informacijos ir

pramogų sistemos.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > MirrorLink™.

4

Bakstelėkite

Įjungti „MirrorLink™“, tada bakstelėkite Gerai.

5

Jei ryio u˛megzti nepavyksta, bakstelėkite

Tinklo adresas, pasirinkite kitą tinklo

adresą (jei tą patį tinklo adresą naudoja kitos paslaugos, pvz., „Bluetooth®“ ir „Wi-

Fi“) ir bandykite dar kartą.