Sony Xperia Z3 - Garso tobulinimas

background image

Garso tobulinimas

Garso kokybės gerinimas naudojant tembro derintuvą

1

Atidarykite pagrindinio muzikos programos ekrano meniu ir bakstelėkite

Nustatymai > Garso nustatymai > Garso efektai > Tembro derin..

2

Jei garsą norite sureguliuoti patys, vilkite dažnių juostos mygtukus į viršų arba į

apačią. Jei norite, kad garsas būtų sureguliuotas automatiškai, bakstelėkite

ir

pasirinkite stilių.

Erdvinio garso funkcijos įjungimas

1

Atidarykite pagrindinio muzikos programos ekrano meniu ir bakstelėkite

Nustatymai > Garso nustatymai > Garso efektai > Erdvinis garsas (VPT).

2

Brūkštelėdami į kairę arba dešinę pasirinkite nustatymą ir bakstelėdami

Gerai jį

patvirtinkite.

97

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.