Sony Xperia Z3 - Grojaraščiai

background image

Grojaraščiai

Pagrindiniame programos „Muzika“ ekrane iš prietaise išsaugotų muzikos įrašų galite

sukurti savų grojaraščių.

Savų grojaraščių kūrimas

1

Programos „Muzika“ pagrindiniame ekrane palieskite ir palaikykite albumo arba

dainos, kurią norite įtraukti į grojaraštį, pavadinimą.

2

Atsidariusiame meniu bakstelėkite

Įtraukti į grojaraštį > Kurti naują grojaraštį.

3

Įveskite grojaraščio pavadinimą ir bakstelėkite

Gerai.

Be to, norėdami sukurti naują grojaraštį, galite bakstelėti albumo viršelį, tada –

Įtraukti į

grojaraštį.

96

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Sukurtų grojaraščių leidimas

1

Atidarykite programos „Muzika“ pagrindinio ekrano meniu ir bakstelėkite

Grojaraščiai.

2

Dalyje

Grojaraščiai pasirinkite grojaraštį, kurį norite atidaryti.

3

Jei norite leisti visas dainas, bakstelėkite

Sumaišyti viską.

Dainų įtraukimas į grojaraštį

1

Programos „Muzika“ pagrindiniame ekrane raskite dainą ar albumą, kurį norite

įtraukti į grojaraštį.

2

Palieskite ir palaikykite dainos arba albumo pavadinimą, tada bakstelėkite

Įtraukti į

grojaraštį.

3

Bakstelėkite grojaraščio, į kurį norite įtraukti dainą ar albumą, pavadinimą.

Albumas ar daina įtraukiama į grojaraštį.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio

1

Grojaraštyje palieskite ir palaikykite norimos ištrinti dainos pavadinimą.

2

Bakstelėkite

Pašalinti iš grojaraščio.

Gali nepavykti ištrinti atminties kortelėje arba prietaiso vidinėje atmintyje saugomos dainos.

Grojaraščio trynimas

1

Atidarykite programos „Muzika“ pagrindinio ekrano meniu ir bakstelėkite

Grojaraščiai.

2

Palieskite ir palaikykite norimą ištrinti grojaraštį.

3

Bakstelėkite

Trinti.

4

Bakstelėkite

Trinti dar kartą, kad patvirtintumėte.

Negalite ištrinti intelektualiųjų grojaraščių.