Sony Xperia Z3 - Muzikos klausymasis

background image

Muzikos klausymasis

Mėgstamiausios muzikos ir garso knygų galite klausytis naudodami muzikos programą.

1

Eikite į pagrindinį muzikos programos ekraną

2

Ieškokite bet kurios įrenginyje išsaugotos dainos

3

Peržiūrėkite dabartinę grojimo eilę

4

Albumo viršelis (jei yra)

5

Eigos indikatorius – norėdami greitai pasukti į priekį arba atsukti atgal, vilkite indikatorių arba bakstelėkite

juostą.

6

Praėjęs dabartinės dainos leidimo laikas

7

Dabartinės dainos trukmė

8

Kartokite visas dainas dabartinėje grojimo eilėje.

9

Bakstelėkite, jei norite pereiti prie kitos dainos grojimo eilėje.

Palieskite ir palaikykite, jei dabartinę dainą norite greitai pasukti į priekį.

10 Paleiskite arba pristabdykite dainą.

11 Bakstelėkite, jei norite pereiti prie ankstesnės dainos grojimo eilėje.

Palieskite ir palaikykite, jei norite atsukti dabartinę dainą.

12 Sumaišykite dabartinės grojimo eilės dainas.

94

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pagrindinis muzikos ekranas

1

Norėdami atidaryti muzikos pagrindinio ekrano meniu, kairįjį ekrano kraštą vilkite į dešinę.

2

Slinkite aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte turinį.

3

Leiskite dainą naudodami muzikos programą.

4

Leisti visas dainas maišymo režimu

5

Grįžti į pagrindinį muzikos grotuvo ekraną

Dainos leidimas naudojant programą „Muzika“

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Nuvilkite kairįjį ekrano kraštą į dešinę.

3

Pasirinkite muzikos kategoriją.

4

Bakstelėkite dainą, kad ją paleistumėte.

Gali nepavykti leisti autorių teisių saugomų elementų. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises į

medžiagą, kuria norite dalintis.

Su daina susijusios informacijos radimas internete

Kai muzikos programoje grojama daina, bakstelėkite albumo paveikslėlį ir

bakstelėkite

Daugiau apie tai.

Su daina susiję internetiniai ištekliai gali apimti „YouTube™“ vaizdo įrašus, dainos žodžius ir

atlikėjo informaciją iš „Wikipedia“.

Jei norite reguliuoti garsumą

Paspauskite garsumo klavišą.

Programos „Muzika“ sumažinimas

Grojant dainą bakstelėkite ir eikite į Pagrindinis ekranas. Programa „Muzika“

veikia fone.

Programos „Muzika“ atidarymas, kai ji groja fone

1

Dainai grojant fone bakstelėkite ir atidarykite neseniai naudotų programų langą.

2

Bakstelėkite programą „Muzika“.