Sony Xperia Z3 - Dalinimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais bei jų tvarkymas

background image

Dalinimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais bei jų tvarkymas

Galite dalytis prietaise įrašytomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Taip pat galite jas įvairiais

būdais tvarkyti. Pavyzdžiui, galite dirbti su nuotraukų paketais, trinti nuotraukas ir susieti

jas su adresatais. Jeigu prietaise įrašyta daugybė nuotraukų, vertėtų reguliariai jas perkelti

į kompiuterį arba išorinę talpyklą, kad netikėtai neprarastumėte duomenų. Tuo pačiu

prietaise atsiras daugiau laisvos vietos. Žr.

Failų tvarkymas naudojant kompiuterį

puslapyje 39.

Autorių teisių saugomus elementus gali būti draudžiama kopijuoti, siųsti arba persiųsti. Taip

pat, kai kurie elementai gali nebūti išsiunčiami, jei failas bus per didelis.

Bendras nuotraukos ar vaizdo įrašo naudojimas

1

Albume suraskite ir bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite bendrai

naudoti.

2

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada bakstelėkite .

3

Bakstelėkite programą, kurią norite pasitelkti bendram nuotraukos naudojimui,

tada atlikite siuntimo veiksmus.

Nuotraukos naudojimas kaip adresato nuotraukos

1

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite ekraną, kad būtų parodytos įrankių juostos,

tada bakstelėkite >

Naudoti kaip > Adresato nuotrauka.

2

Pasirinkite adresatą ir redaguokite nuotrauką, kaip norite.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Nuotraukos kaip fono naudojimas

1

Peržiūrėdami nuotrauką bakstelėkite ekraną, kad būtų parodytos įrankių juostos,

tada bakstelėkite >

Naudoti kaip > Fonas.

2

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Nuotraukos pasukimas

1

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite ekraną, kad būtų parodytos įrankių juostos,

tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Pasukti ir pasirinkite pasirinktį. Bus išsaugota naujos padėties

nuotrauka.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo trynimas

1

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite ekraną, kad būtų parodytos įrankių juostos,

tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Trinti.

116

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Darbas su nuotraukų arba vaizdo įrašų paketais albume

1

Kai albume peržiūrite nuotraukų arba vaizdo įrašų miniatiūras, palieskite ir laikykite

elementą, kol jis bus paryškintas.

2

Bakstelėkite kitus tvarkyti norimus elementus, kad juos pasirinktumėte. Jei norite

pasirinkti visus elementus, bakstelėkite , tada –

Pasirinkti viską.

3

Tvarkykite pasirinktus elementus naudodami įrankių juostos įrankius.

Nuotraukų su veidais analizavimas albume

Savo prietaise galite analizuoti nuotraukas su žmonių veidais. Kartą aktyvinus, nuotraukų

analizės funkcija lieka įjungta ir naujos nuotraukos analizuojamos tuo metu, kai yra

įtraukiamos. Atlikus analizę, visas nuotraukas su tuo pačiu asmeniu galite sugrupuoti

viename aplanke.

Nuotraukų analizės funkcijos įjungimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Albumas.

3

Vilkite albumo pagrindinio ekrano kairįjį kraštą į dešinę, tada bakstelėkite

Veidai.

Visos prietaise esančios nuotraukos bus išanalizuotos ir sugrupuotos aplanke

„Veidai be vardų“.

Veido vardas pridėjimas

1

Išklotinėje

Veidai bakstelėkite aplanką Veidai be vardų, tada eikite į aplanką Kiti

veidai ir pasirinkite veidą, kuriems norite pridėti vardą.

2

Bakstelėkite

Įtraukti vardą.

3

Įveskite vardą, tada bakstelėkite

Atlikta > Įtraukti kaip naują asmenį.

Veido vardo redagavimas

1

Peržiūrėdami veidą per visą ekraną, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomos įrankių

juostos, tada bakstelėkite >

Redaguoti vardų žymas.

2

Bakstelėkite

Gerai.

3

Bakstelėkite veido vardą, kurį norite redaguoti.

4

Redaguokite vardą ir bakstelėkite

Atlikta > Įtraukti kaip naują asmenį.