Sony Xperia Z3 - Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

background image

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Albumo programoje galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus kamera, arba

peržiūrėti panašų turinį, kurį išsaugojote savo prietaise. Visos nuotraukos ir vaizdo įrašai

rodomi chronologiškai išdėstytame tinklelyje.

1

Bakstelėkite piktogramą, kad atidarytumėte albumo pagrindinio ekrano meniu.

2

Peržiūrėkite visų arba į mėgstamiausius įtrauktų vaizdų skaidrių demonstraciją

3

Norėdami atidaryti albumo pagrindinio ekrano meniu, kairįjį ekrano kraštą vilkite į dešinę.

4

Esamos grupės elementų datos intervalas.

5

Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kad galėtumėte peržiūrėti visame ekrane.

6

Norėdami peržiūrėti turinį, slinkite į viršų arba į apačią.

Nuotraukų ir vaizdo klipų peržiūra

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Albumas.

3

Bakstelėkite norimą peržiūrėti nuotrauką ar vaizdo klipą. Jei būsite paraginti,

bakstelėkite >

Video > TIK VIENĄ KARTĄ.

4

Brūkštelėję į kairę peržiūrėkite kitą nuotrauką ar vaizdo klipą. Brūkštelėję į dešinę

peržiūrėkite ankstesnę nuotrauką ar vaizdo klipą.

Jei pasukus įrenginį šonu ekrano vaizdo padėtis nepasikeičia automatiškai, suaktyvinkite

mygtuką

Automatiškai pasukti ekraną dalyje Nustatymai > Ekranas > Ekrano pasukimas.

Miniatiūrų dydžio keitimas

Kai albume peržiūrite nuotraukų arba vaizdo įrašų miniatiūras, skėskite du pirštus

norėdami priartinti arba glauskite du pirštus norėdami atitolinti.

Nuotraukos artinimas ir tolinimas

Kai peržiūrite nuotrauką, skėskite du pirštus norėdami priartinti arba glauskite du pirštus

norėdami atitolinti.

Nuotraukų skaidrių demonstravimo peržiūra

1

Peržiūrėdami nuotrauką bakstelėkite ekraną, kad atsidarytų įrankių juostos, tada

bakstelėdami >

Skaidrių demonstravimas paleiskite visų albumo nuotraukų

peržiūrą.

2

Bakstelėję nuotrauką baikite skaidrių demonstravimą.

115

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Vaizdo įrašo paleidimas

1

Albume raskite ir bakstelėkite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti.

2

Bakstelėkite , tada –

Video > TIK VIENĄ KARTĄ.

3

Jei leidimo valdikliai nerodomi, bakstelėkite ekraną ir jie pasirodys. Jei norite slėpti

valdiklius, dar kartą bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašo pristabdymas

1

Paleidę vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai.

2

Bakstelėkite .

Vaizdo įrašo persukimas į priekį ir atgal

1

Paleidę vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai.

2

Vilkdami eigos juostos žymeklį į kairę persukite atgal arba vilkdami jį į dešinę

persukite į priekį.

Vaizdo įrašo garsumo pritaikymas

Paspauskite garsumo klavišą.