Sony Xperia Z3 - Paleidimas iš naujo, nustatymas iš naujo ir taisymas

background image

Paleidimas iš naujo, nustatymas iš naujo ir taisymas

Jei prietaisas nebereaguoja arba jo negalite įprastai paleisti iš naujo, galite jį paleisti iš

naujo arba išjungti priverstinai. Jokie nustatymai arba asmeniniai duomenys ištrinti nebus.

146

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Taip pat galite atkurti pradinius gamyklinius prietaiso nustatymus. Šis veiksmas kartais

praverčia, jei prietaisas nustoja tinkamai veikti, tačiau atminkite, kad, norėdami išsaugoti

svarbius duomenis, pirmiausia turite sukurti atsarginę šių duomenų kopiją atminties

kortelėje arba kitoje nevidinėje atmintyje. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr.

Turinio

atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas

psl. 41.

Jei prietaisas neįsijungia arba norite iš naujo nustatyti prietaiso programinę įrangą,

prietaisą galite pataisyti naudodami „Xperia™ Companion“. Daugiau informacijos apie

„Xperia™ Companion“ naudojimą žr.

Xperia™ Companion

, puslapyje 39.

Jei prietaisą bendrai naudojate su keliais kitais naudotojais, jums gali reikėti prisiregistruoti

kaip savininkui (pagrindiniam naudotojui) ir iš naujo parinkti pradinius gamyklinius nustatymus.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Jeigu akumuliatorius įkrautas per mažai, prietaisas gali nepasileisti iš naujo. Prijunkite prietaisą

prie įkroviklio ir bandykite paleisti iš naujo dar kartą.

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą .

2

Atidarytame meniu bakstelėkite

Paleisti iš naujo. Prietaisas automatiškai įsijungia

iš naujo.

Prietaiso priverstinis išjungimas

1

Atidarykite „nano SIM“ ir atminties kortelės lizdo dangtelį.

2

Pieštuko ar kito panašaus daikto galiuku paspauskite ir maždaug 10 sekundžių

palaikykite išjungimo mygtuką.

3

Prietaisui greitai suvibravus tris kartus, atleiskite mygtuką OFF (Išjungti). Prietaisas

automatiškai išsijungia.

Nenaudokite aštrių daiktų, kuriais galima pažeisti mygtuką OFF (išjungti).

Gamintojo nustatymų atkūrimas

Prieš pradėdami būtinai pasidarykite atsarginę visų įrenginio vidinėje atmintyje saugomų

svarbių duomenų kopiją ir išsaugokite ją atminties kortelėje arba kitoje išorinėje atmintyje.

Atkūrus gamintojo nustatymus, bus ištrinti visi įrenginio vidinėje atmintyje saugomi duomenys

ir negalėsite vėl pasiekti failų, saugomų užšifruotose SD kortelėse.

Kad nesugadintumėte įrenginio nepataisomai, nepaleiskite jo iš naujo, kol vyksta nustatymo iš

naujo procesas.

147

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Kurti atsarg. kop. ir nust. iš naujo >

Gamintojo nustatymų atkūrimas.

3

Bakstelėkite

Iš naujo nustatyti telefoną.

4

Jei reikia, prieš tęsdami nupieškite ekrano atrakinimo kombinaciją arba įveskite

ekrano atrakinimo slaptažodį ar PIN.

5

Patvirtinkite bakstelėdami

Trinti viską.

Kai atkursite gamintojo duomenis, įrenginyje nebus grąžinta ankstesnė „Android™“

programinės įrangos versija.

Jei pamiršote ekrano atrakinimo slaptažodį, PIN ar atrakinimo kombinaciją, šiai apsaugai

pašalinti galite pasinaudoti „Xperia™ Companion“ įrenginio taisymo funkcija. Norint atlikti šį

veiksmą, reikia pateikti savo „Google“ paskyros prisijungimo informaciją. Paleidę taisymo

funkciją iš naujo įdiegsite įrenginio programinę įrangą, todėl galite prarasti dalį asmeninių

duomenų.

Prietaiso programinės įrangos taisymas

Jei pamiršote ekrano atrakinimo slaptažodį, PIN kodą ar kombinaciją, šiai apsaugai

pašalinti galite pasinaudoti „Xperia™ Companion“ taisymo funkcija. Norint atlikti šį

veiksmą, reikia pateikti savo „Google“ paskyros prisijungimo informaciją. Paleisdami

taisymo funkciją, prietaise iš naujo įdiegiate programinę įrangą. Be to, vykstant procesui

galite prarasti dalį asmeninių duomenų.
Jei nepavyksta išjungti prietaiso prieš programinės įrangos taisymą, išjunkite jį priverstiniu

būdu.

Gali būti, kad, gavę naują „Google™“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, 72 valandas

negalėsite jų naudoti norėdami prisijungti prie įrenginio ir jį atkurti.

Prietaiso programinės įrangos taisymas naudojant „Xperia™ Companion“

Prieš taisydami programinę įrangą įsitikinkite, kad žinote savo „Google™“ paskyros naudotojo

vardą ir slaptažodį. Atsižvelgiant į saugos nustatymus, gali reikėti juos įvesti, kad galėtumėte iš

naujo paleisti prietaisą, kurio programinę įrangą taisėte.

Jei, atnaujinus „Xperia™“ programinę įrangą, atlikus programinės įrangos taisymą arba

gamintojo nustatymų atkūrimą, atrodo, kad prietaisas sustingo, jis nuolatos paleidžiamas

iš naujo arba jo apskritai nepavyksta paleisti, pabandykite priverstinai prietaisą išjungti ir

vėl įjungti. Jei problema išlieka, priverstinai išjunkite prietaisą, tada pataisykite programinę

įrangą atlikdami toliau aprašytus veiksmu.

1

Įsitikinkite, kad „Xperia™ Companion“ įdiegta asmeniniame kompiuteryje arba
„Mac

®

“ kompiuteryje.

2

Kompiuteryje atidarykite programinę įrangą „Xperia™ Companion“ ir pagrindiniame

ekrane paspauskite .

3

Norėdami iš naujo įdiegti programinę įrangą ir užbaigti taisymą, vykdykite ekrane

pateikiamus nurodymus.