Sony Xperia Z3 - Pagrindinis ekranas

background image

Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinis jūsų prietaiso naudojimo taškas. Jis panašus į

kompiuterio ekrano darbalaukį. Pagrindiniame ekrane gali būti iki septynių sričių, kurios

tęsiasi už įprastų rodymo ekrane ribų. Pagrindinio ekrano sričių skaičių rodo taškų eilės

pagrindinio ekrano apatinėje dalyje. Paryškintas taškas rodo sritį, kuri šiuo metu

naudojama.

23

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Perėjimas į pradinį ekraną

Paspauskite .

Naršymas pagrindiniame ekrane

Pagrindinio ekrano sritys

Į savo pagrindinį ekraną galite įtraukti naujų sričių (daugiausiai iki septynių sričių) ir jas

ištrinti. Taip pat norimą naudoti sritį galite nustatyti kaip pagrindinę ekrano sritį.

Srities kaip svarbiausios pagrindinio ekrano srities nustatymas

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią sritį pagrindiniame ekrane, kol įrenginys suvibruos.

2

Braukite kairėn arba dešinėn, kad rastumėte sritį, kurią norite nustatyti kaip

svarbiausią pagrindinio ekrano sritį, tada bakstelėkite .

Srities įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Palaikykite palietę tuščią Pagrindinis ekranas sritį, kol prietaisas suvibruos.

2

Norėdami naršyti sritis, braukite kairėn arba dešinėn iki pat galo, tada bakstelėkite

.

Srities trynimas iš pagrindinio ekrano

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos.

2

Brūkštelėdami į kairę arba į dešinę, raskite sritį, kurią norite ištrinti, tada

bakstelėkite srities viršutiniame dešiniajame kampe.

24

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pagrindinio ekrano nustatymai

Programos pašalinimas iš pagrindinio ekrano

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią sritį pagrindiniame ekrane, kol įrenginys suvibruos.

2

Brūkštelėdami į kairę arba į dešinę naršykite sritis. nurodomos programos,

kurias galima pašalinti.

3

Bakstelėkite norimą pašalinti programą, tada bakstelėkite

Trinti.

Piktogramų dydžio pritaikymas pagrindiniame ekrane

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos,

tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Piktogramos dydis ir pasirinkite pasirinktį.