Sony Xperia Z3 - Pranešimai

background image

Pranešimai

Pranešimai informuoja jus apie įvykius, pvz., naujas žinutes ir kalendoriaus pranešimus,

taip pat vykdomas veiklas, pvz., failų atsisiuntimus. Pranešimai rodomi šiose vietose:

būsenos juostoje

pranešimų skydelyje

užrakintame ekrane

Pranešimų srities atidarymas arba uždarymas

1

Norėdami atidaryti perspėjimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn.

2

Norėdami uždaryti perspėjimų skydelį, vilkite skydelį aukštyn.

Kaip imtis veiksmų su pranešimų srityje esančiu pranešimu

Bakstelėkite pranešimą.

Pranešimų skydelyje rodomo pranešimo atmetimas

Uždėkite pirštą ant pranešimo ir brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Pranešimų skydelyje rodomo pranešimo išplėtimas

Vilkite pranešimą žemyn.

Ne visi pranešimai išplečiami.

29

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Visų pranešimų iš pranešimų srities išvalymas

Bakstelėkite

.

Kaip imtis veiksmų su užrakintame ekrane esančiu pranešimu

Dukart bakstelėkite pranešimą.

Perspėjimo šalinimas iš užrakinto ekrano

Uždėkite pirštą ant perspėjimo ir brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Pranešimo išplėtimas užrakintame ekrane

Vilkite pranešimą žemyn.

Ne visi pranešimai išplečiami.

Pranešimų užrakintame ekrane tvarkymas

Galite nustatyti prietaisą taip, kad užrakintame ekrane būtų rodomi tik pasirinkti

pranešimai. Galite padaryti visus pranešimus ir jų turinį prieinamą, paslėpti konfidencialų

visų pranešimų arba konkrečių programų turinį arba pasirinkti iš viso nerodyti jokių

pranešimų.

Pranešimų, rodomų užrakintame ekrane, pasirinkimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Kai įrenginys

užrakintas.

3

Pasirinkite pasirinktį.

Pranešimų rodymo parinktys užrakintame ekrane

Rodyti visą

pranešimo turinį

Gauti visus pranešimus užrakintame ekrane. Kai šis nustatymas įjungtas, atminkite, kad

visas turinys (įskaitant gaunamų el. laiškų ir pokalbių žinučių turinį) bus matomas jūsų

užrakintame ekrane, nebent atitinkamas programėles priskirsite kaip

Slėpti neskelbtiną

turinįProgramų pranešimai nustatymų meniu.

Slėpti delikatų

pranešimo turinį

Kad šis nustatymas būtų prieinamas, kaip ekrano užraktą turite būti nustatę PIN,

slaptažodį arba kombinaciją.

Turinys paslėptas rodoma užrakintame ekrane, kai

gaunami konfidencialūs panešimai. Pavyzdžiui, gausite pranešimą apie gautą el. laišką

arba pokalbį, tačiau turinys nebus matomas jūsų užrakintame ekrane.

Visiškai nerodyti

pranešimų

Negausite jokių pranešimų užrakintame ekrane.

Programos pranešimų lygio nustatymas

Galite nustatyti atskirų programų pranešimus veikti skirtingai. Pavyzdžiui, galite užblokuoti

visus el. pašto pranešimus, suteikti prioritetą „Facebook™“ pranešimams ir padaryti

užrakintame ekrane nematomus žinučių pranešimus.

Programos pranešimų lygio nustatymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Programų

pranešimai.

3

Pasirinkite programą, kuriai norite pakeisti pranešimų nustatymus.

4

Vilkite atitinkamą šliaužiklį dešinėn.

Konkrečių programų pranešimų lygiai ir parinktys

Laikyti prioritetiniais

Gauti šios programėlės pranešimus, tik kai nustatyta režimo „Netrukdyti“

pirmenybė.

Leisti sparčiai peržiūrėti Leisti šiai programėlei pabrėžti tam tikrus pranešimus, trumpai juos parodant

dabartiniame ekrane.

30

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Slėpti neskelbtiną turinį Jei prietaisas užrakintas, slėpti šios programėlės pranešimų turinį, kuriame gali būti

privačios informacijos.

Pranešimo lemputė

Pranešimo lemputė informuoja apie akumuliatoriaus būseną ir kai kuriuos kitus įvykius.

Pavyzdžiui, blyksinti balta lemputė reiškia, kad yra nauja žinutė arba praleistas skambutis.

Pranešimų lemputė įjungta pagal numatytuosius nustatymus, tačiau ją galima išjungti

neautomatiškai.

Kai pranešimų lemputė išjungta, ji užsidega, kai yra akumuliatoriaus būsenos perspėjimas,

pavyzdžiui, kai akumuliatoriaus lygis yra mažesnis nei 15 procentų.

Pranešimų lemputės įgalinimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Pranešimo lemputė, vilkite dešinėn.