Sony Xperia Z3 - Garso išvesties tobulinimas

background image

Garso išvesties tobulinimas

Galite pagerinti įrenginio garsą rankiniu būdu suaktyvindami atskirus garso nustatymus,

pvz., vienodintuvą ir erdvinį garsą. Taip pat galite aktyvinti dinaminį reguliatorių, kad

sumažintumėte dainų ar vaizdo įrašų garsumo skirtumus.

Neautomatinis garso išvesties gerinimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Garso nustatymai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

ClearAudio+, vilkite dešinėn.

Garso nustatymų rankinis pritaikymas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Garso nustatymai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

ClearAudio+, vilkite kairėn.

4

Bakstelėkite

Garso efektai > Tembro derin..

5

Garso nustatymus reguliuokite vilkdami dažnių juostos mygtukus į viršų arba į

apačią.

Rankinis garso išvesties nustatymų pritaikymas neturi įtakos bendravimo balsu programoms.

Pavyzdžiui, nesikeičia skambinimo balsu garso kokybė.

Garsumo skirtumų sumažinimas naudojant dinaminį reguliatorių

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Garso nustatymai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Dinaminis reguliatorius, vilkite dešinėn.