Sony Xperia Z3 - Garsumo nustatymai

background image

Garsumo nustatymai

Galite pritaikyti gaunamų skambučių, pranešimų, muzikos ir vaizdo klipų skambėjimo

garsumą.

Skambėjimo signalo garsumo pritaikymas garsumo klavišu

Paspauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Medijos grojimo garsumo pritaikymas naudojant garsumo klavišą

Grodami muziką ar žiūrėdami vaizdo įrašus, paspauskite garsumo klavišą aukštyn

arba žemyn, net kai ekranas užrakintas.

Vibracijos režimo įjungimas

Spauskite garsumo klavišą žemyn arba aukštyn, kol būsenos juostoje bus rodoma

.

Garsumo lygių pritaikymas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai.

3

Nuvilkite garsumo šliaužiklius į norimas vietas.

Taip pat galite spausti garsumo klavišą aukštyn arba žemyn ir bakstelėti

, kad atskirai

pritaikytumėte skambėjimo signalo, medijos atkūrimo arba žadintuvo signalo garsumo lygius.

56

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prietaiso vibravimo, kai gaunami skambučiai, nustatymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Taip pat vibruoti, kai skambinama, vilkite dešinėn.

Skambėjimo signalo nustatymas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Tel. skambėjimo

signalas.

3

Sąraše pasirinkite parinktį arba bakstelėkite ir pasirinkite prietaise išsaugotą

muzikos failą.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

Pranešimo garso pasirinkimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Pranešimo garsas.

3

Sąraše pasirinkite parinktį arba bakstelėkite ir pasirinkite prietaise išsaugotą

muzikos failą.

4

Patvirtinkite bakstelėdami

Atlikta.

Kai kurios programos turi savus specifinius pranešimų garsus, kuriuos galite pasirinkti iš

programų nustatymų.

Lietimo signalų aktyvinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Kiti garsai.

3

Šliaužiklius, esančius šalia

Numerio rinkimo tonai ir Lietimo garsai, vilkite dešinėn.