Sony Xperia Z3 - Kaip pasiekti nustatymus

background image

Kaip pasiekti nustatymus

Peržiūrėti ir keisti prietaiso nustatymus galite iš nustatymų meniu. Nustatymų meniu

galima pasiekti iš programų ekrano ir sparčiųjų nustatymų srities.

Prietaiso nustatymų meniu atidarymas programų ekrane

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Nustatymai.

Prietaiso informacijos peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Apie telefoną.

Ekrano aktyvinimas naudojant bakstelėjimo ir aktyvinimo režimą

1

Įsitikinkite, kad bakstelėjimo ir aktyvinimo režimas įjungtas. Norėdami įjungti

bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas, tada vilkite šliaužiklį, esantį šalia Norėd.

aktyvinti, bakstelėkite, į dešinę.

2

Dukart bakstelėkite ekraną.

Sparčiųjų nustatymų srities atidarymas

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn.

Sparčiųjų nustatymų srityje rodomų nustatymų pasirinkimas

1

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

2

Ekrano viršuje esančioje juostoje palieskite ir palaikykite norimo pridėti sparčiojo

nustatymo piktogramą, tada nuvilkite ją į apatinę ekrano dalį.

Sparčiųjų nustatymų srities pertvarkymas

1

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

2

Palieskite ir palaikykite piktogramą, tada ją perkelkite į norimą vietą.