Sony Xperia Z3 - Kelių naudotojų paskyros

background image

Kelių naudotojų paskyros

Jūsų prietaisas leidžia keliems naudotojams turėti savo paskyras, ir skirtingi naudotojai

gali atskirai prisijungti prie prietaiso ir juo naudotis. Kelių naudotojų paskyros puikiai veikia

situacijose, kuriose bendrinate tą patį prietaisą su kitais žmonėmis arba kuriam laikui kam

nors skolinate prietaisą. Naudotojas, kuris pirmą kartą nustato prietaisą, yra jo savininkas.

Kitų naudotojų paskyras gali tvarkyti tik savininkas. Be savininko paskyros, yra dviejų

skirtingų tipų paskyros:

Paprastas naudotojas: šis paskyros tipas tinkamas asmeniui, periodiškai naudojančiam

prietaisą.

Svečias naudotojas: įjunkite svečio paskyros pasirinktį asmeniui, norinčiam laikinai

pasinaudoti jūsų prietaisu.

Kai kuriomis funkcijomis gali naudotis tik savininkas. Pavyzdžiui, tik savininkas gali pasiekti SD

kortelę.

Apie paprasto naudotojo paskyrą

Pridėdami paprasto naudotojo paskyrų galite leisti skirtingiems naudotojams turėti

skirtingus pagrindinius ekranus, ekrano fono paveikslėlius ir bendruosius nustatymus. Jie

taip pat gauna atskirą prieigą prie programų ir atminties saugyklų, skirtų failams, pvz.,

muzikai ir nuotraukoms. Į savo prietaisą galite įtraukti net tris paprasto naudotojo

paskyras.

Kaip pridėti paprasto naudotojo paskyrą

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas, naudotojas, kuris nustatė prietaisą

patį pirmą kartą.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai > Pridėti naudotoją.

4

Bakstelėkite

Gerai. Bus sukurta nauja paskyra.

5

Bakstelėkite

NUSTATYTI. Ekranas užsirakins ir viršutiniame dešiniajame kampe

pasirodys naujai įtraukto naudotojo piktograma.

6

Atrakinkite ekraną perbraukdami aukštyn.

7

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus nustatyti naudotojo paskyrą.

Tuo atveju, kai naują paskyrą naudojantis asmuo nori nustatyti paskyrą, bet tuo metu negali to

padaryti, atlikdami 5 veiksmą galite bakstelėti

NE DABAR. Kai naudotojas bus pasirengęs, jis

galės pasirinkti

Naudotojai dalyje Nustatymai ir matyti naują paskyrą, rodomą kaip Naujas

64

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

naudotojas. Tiesiog bakstelėkite paskyrą ir vykdykite nurodymus, kad užbaigtumėte

nustatymą.

Taip pat bet kurio ekrano būsenos juostoje galite pridėti paprasto naudotojo paskyrą. Tiesiog

dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, bakstelėkite naudotojo piktogramą, tada –

Pridėti

naudotoją.

Kaip paprastam naudotojui leisti paskambinti

1

Įsitikinkite, kad prisijungėte kaip savininkas.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Bakstelėkite šalia atitinkamo naudotojo vardo, tada vilkite šalia

Įjungti telefono

skambučius esantį šliaužiklį į dešinę.

Kaip prietaise panaikinti paprasto naudotojo paskyrą

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Bakstelėkite šalia naudotojo, kurį norite panaikinti, vardo, tada bakstelėkite

Pašalinti naudotoją > Trinti.

Apie naudotojo svečio paskyrą

Jei kas nors nori laikinai pasinaudoti jūsų prietaisu, šiam naudotojui galite įjungti svečio

paskyrą. Svečio režimu jūsų prietaisas paleidžiamas kaip naujai įdiegta sistema, turinti tik

iš anksto įdiegtas programas. Svečiui baigus naudotis prietaisu galite išvalyti seanso

duomenis, kad kitas svečias galėtų pradėti naudotis nuo pradžių. Naudotojo svečio

paskyra yra įdiegta iš anksto, jos negalima ištrinti.

Svečio naudotojo paskyros aktyvinimas

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas, t. y. naudotojas, kuris nustatė

prietaisą patį pirmą kartą.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai > Svečias.

Taip pat bet kurio ekrano būsenos juostoje galite aktyvinti svečio naudotojo paskyrą. Tiesiog

dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, bakstelėkite naudotojo piktogramą, tada –

Įtraukti

svečią.

Kaip svečiui naudotojui leisti paskambinti

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Bakstelėkite šalia

Svečias, tada vilkite šalia Įjungti telefono skambučius esantį

šliaužiklį dešinėn.

Svečio seanso duomenų išvalymas

1

Įsitikinkite, kad prisiregistravote naudodami svečio paskyrą.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Raskite ir bakstelėkite

Pašalinti svečią.

5

Bakstelėkite

Pašalinti.

Svečio seansą galite išvalyti ir iš būsenos juostos bet kuriame ekrane, jei esate prisiregistravę

naudodami svečio paskyrą. Tiesiog dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, bakstelėkite

naudotojo piktogramą, tada –

Pašalinti svečią.

65

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kelių naudotojų paskyrų perjungimas

Kelių naudotojų paskyrų perjungimas

1

Norėdami peržiūrėti naudotojų sąrašą tiesiog dviem pirštais vilkite būsenos juostą

žemyn, bakstelėkite ekrano dešiniajame viršutiniame kampe esančią naudotojo

piktogramą.

2

Bakstelėkite piktogramą, vaizduojančią naudotojo paskyrą, kurią norite įjungti.

Atidaromas to naudotojo paskyros užrakto ekranas.

Įjungę svečio paskyrą bakstelėkite

Pradėti iš naujo, jei norite išvalyti ankstesnį seansą arba

bakstelėkite

Taip, tęsti ir tęskite ankstesnį seansą.

Kiekvienas naudotojas gali nustatyti savo užrakto ekraną. Žr.

Ekrano užraktas

puslapyje 12.

Kelių naudotojų paskyrų nustatymai

Yra trys skirtingi prietaisų, kuriais gali naudotis keli asmenys, nustatymų tipai.

Nustatymai, kuriuos gali pakeisti bet kuris naudotojas ir jie turės įtakos visiems

naudotojams. Pavyzdžiui, kalba, Wi-Fi, skrydžio režimas, NFC ir „Bluetooth®“.

Nustatymai, kurie turės įtakos tik atskirai naudotojo paskyrai. Pavyzdžiui, automatinis

duomenų sinchronizavimas, ekrano užraktas, įvairios įtrauktos paskyros ir fonas.

Nustatymai, kurie matomi tik savininkui ir turi įtakos visiems naudotojams, pvz., VPN

nustatymai.

66

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.