Sony Xperia Z3 - Programos nustatymai

background image

Programos nustatymai

Kai kurios programos paprašys leidimų, kai pradėsite jas naudoti. Galite suteikti leidimus

atskirai kiekvienai programai arba juos atmesti naudodami „Nustatymų“ meniu arba

„Leidimų“ patvirtinimo dialogo lange. Leidimų reikalavimai priklauso nuo programos.

Leidimų suteikimas arba atmetimas

Kai parodomas dialogo langas, galite pasirinkti suteikti arba atmesti leidimus. Jei

anksčiau naudotoje kitą „Android“ versiją, daugeliui programų jau bus suteikti reikiami

leidimai.

Leidimo suteikimas

1

Norėdami suteikti leidimą, bakstelėkite

Leisti.

2

Kai patvirtinimo dialogo langas bus parodytas antrą kartą, galite pasirinkti pasirinktį

Daugiau niekada neklausti.

3

Dialogo lange taip pat bus paaiškinta, kodėl programai reikia leidimų ir kokiu

konkrečiu tikslu jie bus naudojami. Norėdami atsisakyti dialogo lango bakstelėkite

Gerai.

Leidimo atmetimas

Norėdami atmesti leidimą, pasirodžius dialogo langui bakstelėkite

Atmesti.

Net ir atmetus leidimus, kai kurios programos gali būti naudojamos.

Kritiniai leidimai

Kai kuriuos leidimus būtina suteikti, kad programos veiktų, kaip numatyta. Tokiais atvejais

jums bus pranešta dialogo lange.

Kritinių leidimų suteikimas

1

Norėdami suteikti leidimą bakstelėkite

Tęsti > Programos inform. > Leidimai.

2

Suraskite reikiamą kritinį leidimą.

3

Nuvilkite šliaužiklį į dešinę.

Taip pat galite tvarkyti leidimus dalyje

Nustatymai > Programos. Bakstelėkite programą ir

pakeiskite norimus leidimus.

Programų konfigūravimas

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai >Programos > .

3

Pasirinkite konfigūravimo pasirinktį, pvz.,

Programų leidimai, tada pasirinkite

programą, kurią norite konfigūruoti.

Programos susiejimas

Įrenginys gali nustatyti numatytąją programą, kurią naudojant turi būti atidaryta tam tikra

žiniatinklio nuoroda. Tai reiškia, kad jei programa susieta, jums nereikės pasirinkti

programos kaskart, kai norėsite atidaryti nuorodą. Galite bet kada pakeisti numatytąją

programą.

60

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Susietų programų tvarkymas naudojant nustatymų meniu

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Programos.

3

Bakstelėkite ir suraskite

Programų nuorodos.

4

Pasirinkite programą, kurią norite susieti, jei tai palaikoma.

5

Nustatykite savybės

Programų nuorodos pasirinktį Atidaryti šią programą.