Sony Xperia Z3 - Režimo „Netrukdyti“ nustatymai

background image

Režimo „Netrukdyti“ nustatymai

Galite įjungti įrenginio režimą „Netrukdyti“ ir rankiniu būdu nustatyti, kiek laiko šis įrenginio

režimas turi veikti. Taip pat galite iš anksto nustatyti, kada įrenginyje turi būti automatiškai

įjungtas režimas „Netrukdyti“.

Nėra laiko apribojimo Nustatykite, kad įrenginys veiktų tyliuoju režimu, kol patys įjungsite garsą.

1 val.

Nustatykite, kad įrenginys valandą veiktų tyliuoju režimu. Trukmę galima koreguoti

bakstelėjant minuso arba pliuso piktogramą.

Režimo „Netrukdyti“ aktyvinimas

Paspauskite garsumo klavišą žemyn, kol pasirodys .

Spartus režimų „Netrukdyti“ / „Vibruoti“ / „Skambėti“ perjungimas

1

Paspauskite garsumo klavišą žemyn arba aukštyn, kol pasirodys ,

arba .

2

Norėdami greitai perjungti režimus „Vibruoti“ / „Skambėti“, bakstelėkite , arba

. Norėdami suaktyvinti režimą „Netrukdyti“ paspauskite garsumo klavišą žemyn,

kol suvibruos.

57

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Režimo „Netrukdyti“ laikotarpių planavimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Netrukdyti>

Automatinės taisyklės.

3

Pasirinkite laiką arba įvykį, kurį norite įtraukti į laikotarpį „Netrukdyti“, arba įtraukite

naują taisyklę.

4

Raskite ir bakstelėkite

Dienos, pažymėkite atitinkamų dienų žymimuosius

langelius, tada bakstelėkite

Atlikta.

5

Norėdami pritaikyti pradžios laiką, bakstelėkite

Pradžios laikas ir pasirinkite

reikšmę, tada bakstelėkite

Gerai.

6

Norėdami pritaikyti pabaigos laiką, bakstelėkite

Pabaigos laikas ir pasirinkite

reikšmę, tada bakstelėkite

Gerai. Pasirinktu laikotarpiu jūsų prietaisas veiks režimu

„Netrukdyti“.

Režimo Netrukdyti išimčių nustatymas

Galite pasirinkti pranešimų tipus, kuriems būtų leidžiama skambėti režimo Netrukdyti

metu, ir galite filtruoti išimtis pagal tai, kas atsiunčia pranešimą. Dažniausi išimčių tipai:

Įvykiai ir priminimai

Skambučiai

Žinutės

Žadintuvo signalai

Išimčių leidimas veikiant režimu „Netrukdyti“

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Netrukdyti > Galima

tik naud. eiliškumą.

3

Nuvilkite šalia esantį šliaužiklį iki norimos parinkties.

Pranešimų kaip išimčių nustatymas veikiant režimu „Netrukdyti“

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Netrukdyti > Galima

tik naud. eiliškumą.

3

Pasirinkite parinktį.

Išimčių susiejimas su konkrečiais adresatų tipais

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas ir pranešimai > Netrukdyti > Galima

tik naud. eiliškumą.

3

Bakstelėkite

Skambučiai arba Pranešimai.

4

Pasirinkite parinktį.

Leidimas signalams skambėti veikiant režimu „Netrukdyti“

1

Paspauskite garsumo klavišą žemyn, kol pasirodys .

2

Bakstelėkite

, tada reguliuokite šliaužiklį, esantį šalia .