Sony Xperia Z3 - Svajonė

background image

Svajonė

„Svajonė“ yra interaktyvi ekrano užsklanda, kurioje automatiškai rodomos spalvos,

nuotraukos arba skaidrių demonstracija, kai prietaisas yra prijungtas arba kraunamas, o

jo ekranas nenaudojamas.

Jei prietaisu naudojami keli naudotojai, kiekvienas naudotojas gali turėti asmeninius

„Svajonės“ nustatymus.

Ekrano užsklandos „Svajonė“ aktyvinimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Svajonė.

3

Vilkite šliaužiklį dešinėn.

61

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano užsklandos „Svajonė“ turinio pasirinkimas

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Svajonė.

3

Vilkite šliaužiklį dešinėn.

4

Pasirinkite, ką norėtumėte matyti įsijungus ekrano užsklaidai.

Nustatymas paleidus ekrano užsklandą „Svajonė“

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Svajonė.

3

Vilkite šliaužiklį dešinėn.

4

Norėdami nedelsiant suaktyvinti ekrano užsklandą „Svajonė“, bakstelėkite , tada

bakstelėkite

Pradėti dabar.

5

Norėdami nustatyti automatinio aktyvinimo pasirinktis, bakstelėkite , tada

bakstelėkite

Kada svajoti ir pasirinkite pasirinktį.