Sony Xperia Z3 - Prietaiso paleidimas pirmą kartą

background image

Prietaiso paleidimas pirmą kartą

Prieš paleidžiant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama krauti akumuliatorių mažiausiai

30 minučių. Galite naudoti prietaisą, kai jis yra kraunamas. Norėdami gauti daugiau

informacijos apie įkrovimą, žr. dalį

Prietaiso įkrovimas

, esančią puslapyje 35.

Pirmą kartą paleidus prietaisą, sąrankos vadovas padės sukonfigūruoti pagrindinius

nustatymus, pritaikyti prietaisą savo poreikiams ir prisijungti prie paskyrų, pvz.,

„Google™“ paskyros.

Prietaiso įjungimas

Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įkrovos užteks bent 30

minučių.

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą , kol prietaisas suvibruos.

2

Kai prašoma, įveskite SIM kortelės PIN kodą, tada bakstelėkite

.

3

Palaukite, kol prietaisas įsijungs.

Prietaiso išjungimas

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą , kol bus atidarytas pasirinkčių meniu.

2

Pasirinkčių meniu bakstelėkite

Išjungti (Išjungti maitinimą).

Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas išsijungs.

10

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.