Sony Xperia Z3 - Surinkimas

background image

Surinkimas

Jūsų prietaisas palaiko tik SIM nanokorteles.

8

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prieš įdėdami į prietaisą, arba SIM nanokortelę būtinai įdėkite į SIM arba SIM nanokortelei

skirtą laikiklį. Be to, nesupainiokite SIM arba SIM nanokortelės lizdo su atminties kortelės lizdu.

SIM SIM nanokortelės įdėjimas

Jei SIM nanokortelę įdėsite, kai prietaisas įjungtas, jis automatiškai bus paleistas iš naujo.

1

Išimkite SIM nanokortelės laikiklį.

2

Nagu ar kitu smulkiu daiktu ištraukite SIM nanokortelės laikiklį.

3

Įdėkite SIM nanokortelę į SIM nanokortelei skirtą laikiklį, ir vėl įstumkite laikiklį.

4

Vėl uždėkite dangtelį.

Įsitikinkite, kad SIM nanokortelės laikiklį įdėjote į tinkamą padėtį. Kai laikiklį ištraukiate, kad

galėtumėte įdėti SIM nanokortelę, neapverskite laikiklio.

Atminties kortelės įdėjimas

1

Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį.

2

Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelės lizdą ir vėl uždėkite atminties kortelės

lizdo dangtelį.

„nano SIM“ kortelės išėmimas

9

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Nuimkite „nano SIM“ kortelės lizdo dangtelį.

2

Nagu ar kitu panašiu daiktu ištraukite „nano SIM“ kortelės laikiklį.

3

Išimkite „nano SIM“ kortelę.

4

Įdėkite „nano SIM“ kortelės laikiklį atgal į jo lizdą.

5

Uždėkite dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

1

Išjunkite prietaisą ir nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį.

2

Spustelėkite atminties kortelę į vidų ir tučtuojau atleiskite.

3

Patraukite atminties kortelę į save ir visiškai išimkite.

4

Uždėkite dangtelį.

Be to, galite išimti atminties kortelę neišjungdami prietaiso, kaip nurodyta 1 veiksme.

Norėdami tai padaryti, pirmiausia turite atjungti atminties kortelę. Bakstelėkite

Nustatymai >

Atmintis, tada – šalia SD kortelė ir vykdykite pirmiau pateiktus nurodymus.