Sony Xperia Z3 - „Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija

background image

„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija

Naudodamiesi funkcija „Bluetooth®“, siųskite failus į kitus su „Bluetooth®“ suderinamus

prietaisus arba prisijunkite prie laisvų rankų įrangos. „Bluetooth®“ jungtys geriau veikia 10

metrų (33 pėdų) atstumu, jei tarp prietaisų nėra masyvių objektų. Kartais gali reikėti

rankiniu būdu sujungti jūsų prietaisą su kitais „Bluetooth®“ prietaisais.

„Bluetooth®“ prietaisų operacinis ir kitoks suderinamumas gali skirtis.

Jei naudojatės prietaisu su keliais kitais naudotojais, kiekvienas naudotojas gali pakeisti

„Bluetooth®“ nustatymus, o pokyčiai turės įtakos visiems naudotojams.

„Bluetooth

®

“ funkcijos įjungimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Bakstelėkite įjungimo / išjungimo jungiklį greta

„Bluetooth“, kad įjungtumėte

„Bluetooth

®

“ funkciją. Dabar jūsų prietaisas matomas netoliese esančiuose

prietaisuose, o prietaise rodomas pasiekiamų „Bluetooth

®

“ prietaisų sąrašas.

Pavadinimo suteikimas prietaisui

Galite suteikti prietaisui pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas kitiems prietaisams, kai
įjungiate „Bluetooth

®

“ funkciją ir nustatote, kad prietaisas būtų matomas.

131

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pavadinimo suteikimas prietaisui

1

Įsitikinkite, kad „Bluetooth

®

“ funkcija įjungta.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

4

Bakstelėkite >

Pervardyti šį įrenginį.

5

Įveskite prietaiso pavadinimą.

6

Bakstelėkite

Pervardyti.

Sujungimas su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu

Jungdami prietaisą su kitu prietaisu, galite sujungti, pvz., prietaisą ir „Bluetooth

®

“ ausines

arba „Bluetooth

®

“ automobilio rinkinį, ir naudoti šiuos kitus prietaisus norint dalytis

muzika.

Savo prietaisą sujungus su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu, jūsų prietaisas įsimins šį

sujungimą. Jungiant savo prietaisą su „Bluetooth

®

“ prietaisu, būtina įvesti prieigos kodą.

Jūsų prietaisas automatiškai bandys naudoti bendrąjį prieigos kodą 0000. Jei tai
neveikia, žr. savo „Bluetooth

®

“ prietaiso naudotojo vadovą, kad rastumėte prietaiso

prieigos kodą. Kitą kartą jungiantis prie jau anksčiau sujungto „Bluetooth

®

“ prietaiso,

prieigos kodo įvesti iš naujo nereikia.

Kai kuriuos „Bluetooth

®

“ prietaisus, pvz., daugumą „Bluetooth

®

“ ausinių, reikia sujungti, o tada

prijungti prie kitų prietaisų.

Vienu metu prietaisą galite jungti su keliais „Bluetooth

®

“ prietaisais, tačiau tik su vienu

„Bluetooth

®

“ aprašu.

Prietaiso sujungimas su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu

1

Įsitikinkite, kad prietaise, su kuriuo norite sujungti, suaktyvinta „Bluetooth

®

funkcija ir jis matomas kitiems „Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Prietaiso Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

4

Vilkite šliaužiklį šalia „

„Bluetooth““, kad įjungtumėte „Bluetooth

®

“ funkciją.

Rodomas galimų „Bluetooth

®

“ prietaisų sąrašas.

5

Bakstelėkite „Bluetooth

®

“ prietaisą, su kuriuo norite sujungti.

6

Jei reikia, įveskite prieigos kodą, arba patvirtinkite tą patį prieigos kodą abiems

prietaisams.

Prietaiso prijungimas prie kito „Bluetooth

®

“ prietaiso

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Bakstelėkite „Bluetooth

®

“ prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

„Bluetooth

®

“ prietaiso atjungimas nuo kito prietaiso

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Dalyje

Sujungti prietaisai šalia prietaiso pavadinimo, kurį norite atjungti nuo kito

prietaiso, bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Užmiršti.

Elementų siuntimas ir gavimas naudojant technologiją „Bluetooth

®

Naudodamiesi technologija „Bluetooth

®

“ dalykitės elementais su kitais su „Bluetooth

®

suderinamais prietaisais, pvz., telefonais ar kompiuteriais. Galite siųsti ir gauti šių tipų

elementus:

Nuotraukas ir vaizdo įrašus

Muziką ir kitus garso failus

132

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Interneto puslapius

Elementų siuntimas naudojant „Bluetooth™“

1

Įsitikinkite, kad

„Bluetooth™“ prietaise, į kurį norite siųsti elementą, įjungta

„Bluetooth™“ funkcija ir jis matomas kitiems „Bluetooth™“ prietaisams.

2

Siunčiančiajame prietaise atidarykite programą, kurioje yra norimas siųsti

elementas, ir nuslinkite iki jo.

3

Atsižvelgiant į programą ir norimą siųsti elementą, gali reikėti, pvz., paliesti ir

palaikyti elementą, atidaryti elementą arba paspausti . Gali būti kitokių elemento

siuntimo būdų.

4

Pasirinkite bendrai naudojamą arba siunčiamą meniu elementą.

5

Rodomame meniu pasirinkite

„Bluetooth“.

6

Įjunkite „Bluetooth™“, jei jūsų paprašys.

7

Bakstelėkite gaunančiojo prietaiso pavadinimą.

8

Gaunantysis prietaisas: jei bus paprašyta, priimkite ryšį.

9

Jei būsite paprašyti, įveskite tą patį slaptažodį abiejuose prietaisuose arba

patvirtinkite siūlomą prieigos kodą.

10

Gaunantysis prietaisas: priimkite gaunamą elementą. Jei reikia, raskite pranešimą

vilkdami būsenos juostą į apačią.

Elementų gavimas naudojant „Bluetooth

®

1

Įsitikinkite, kad įjungta „Bluetooth

®

“ funkcija ir prietaisas matomas kitiems

„Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Siunčiantysis prietaisas dabar pradės siųsti duomenis į jūsų prietaisą.

3

Jei būsite paraginti, įveskite tą patį slaptažodį abiejuose prietaisuose arba

patvirtinkite siūlomą prieigos kodą.

4

Kai gausite pranešimą apie į prietaisą gaunamą failą, vilkite būsenos juostą žemyn

ir bakstelėkite pranešimą, kad priimtumėte failų persiuntimą.

5

Bakstelėkite

Priimti, kad pradėtumėte failų persiuntimą.

6

Norėdami peržiūrėti persiuntimo eigą, vilkite būsenos juostą žemyn.

7

Norėdami peržiūrėti gautą elementą, vilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite

susijusį pranešimą.

„Bluetooth®“ ryšių gautų failų peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Paspauskite ir pasirinkite

Rodyti gautus failus.

133

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.