Sony Xperia Z3 - Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™‎“ prietaisais

background image

Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais

Galite peržiūrėti arba leisti medijos turinį, išsaugotą jūsų prietaise arba kituose

prietaisuose, pvz., televizoriuje arba kompiuteryje. Šie prietaisai turi būti prijungti prie to

paties belaidžio tinklo. Tai gali būti „Sony“ televizoriai ar garsiakalbiai arba produktai, kurie

turi „DLNA Certified™“ sertifikatą iš „Digital Living Network Alliance“. Taip pat savo

prietaise galite peržiūrėti arba leisti turinį iš kitų „DLNA Certified™“ prietaisų.
Nustatę medijos failų bendrą naudojimą tarp prietaisų, galite, pavyzdžiui, prietaise

klausytis namų kompiuteryje saugomų muzikos failų arba per didelio ekrano televizorių

peržiūrėti prietaisu darytas nuotraukas.

Kituose „DLNA Certified™“ prietaisuose esančių failų leidimas prietaise

Kai prietaise leidžiate failus iš kito „DLNA Certified™“ prietaiso, toks kitas prietaisas veikia

kaip serveris. Kitaip tariant, jis bendrina turinį per tinklą. Kaip serveris veikiančiame

prietaise turi būti suaktyvinta turinio bendrinimo funkcija ir suteiktas prieigos leidimas jūsų

prietaisui. Be to, jis turi būti prijungtas prie to paties Wi-Fi tinklo kaip ir jūsų prietaisas.

Bendrai naudojamo įrašo leidimas savo įrenginiu

1

Įsitikinkite, kad įrenginiai, su kuriais norite bendrai naudoti failus, prijungti prie to

paties Wi-Fi tinklo kaip ir jūsų įrenginys.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

3

Vilkite pagrindinio muzikos programos ekrano kairįjį kraštą į dešinę, tada

bakstelėkite

Vietinis tinklas.

4

Iš prijungtų įrenginių sąrašo pasirinkite įrenginį.

5

Naršykite prijungto įrenginio aplankus ir pasirinkite norimą paleisti įrašą. Pasirinkus

įrašas paleidžiamas automatiškai.

Bendrai naudojamo vaizdo įrašo leidimas jūsų prietaise

1

Įsitikinkite, kad prietaisai, su kuriais norite bendrai naudoti failus, prijungti prie to

paties Wi-Fi tinklo kaip ir jūsų prietaisas.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Video.

3

Vilkite vaizdo įrašų pagrindinio ekrano kairįjį kraštą į dešinę, tada bakstelėkite

Vietinis tinklas.

4

Pasirinkite prietaisą iš prijungtų prietaisų sąrašo.

5

Naršykite prijungto prietaiso aplankuose ir pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

126

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Bendrai naudojamos nuotraukos per˛iūra įrenginyje

1

Įsitikinkite, kad įrenginiai, su kuriais norite bendrai naudoti failus, prijungti prie to

paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų įrenginys.

2

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Albumas.

3

Nuvilkite programos „Albumas“ pagrindinio ekrano kairįjį kratą į deinę ir

bakstelėkite

Vietinis tinklas.

4

I prijungtų įrenginių sąrao pasirinkite įrenginį.

5

Narykite prijungto įrenginio aplankuose ir pasirinkę nuotrauką per˛iūrėkite ją.

Failų, esančių jūsų prietaise, leidimas per „DLNA Certified™“ prietaisus

Prieš tai, kai galėsite peržiūrėti arba leisti medijos failus iš savo prietaiso per kitus „DLNA

Certified™“ prietaisus, privalote savo prietaise nustatyti dalijimąsi failais. Prietaisai, su

kuriais dalijatės turiniu, vadinami kliento prietaisas. Pvz., televizorius, kompiuteris arba

planšetinis kompiuteris gali veikti kaip kliento prietaisai. Kai jūsų prietaisas kliento

prietaisams suteikia prieigą prie turinio, jis veikia kaip medijos serveris. Kai savo prietaise

įjungiate dalijimosi failais funkciją, taip pat turite suteikti prieigos teises kliento prietaisams.

Tai atlikus, tokie prietaisai pasirodo kaip registruotieji prietaisai. Prietaisai, kurie laukia, kol

jiems bus suteiktas leidimas, yra rodomi kaip laukiantys prietaisai.

Bendro failų naudojimo su kitais „DLNA Certified™“ įrenginiais nustatymas

1

Prijunkite savo prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo.

2

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Jei norite įjungti funkciją

Bendrai naudoti mediją, vilkite šliaužiklį. Būsenos juostoje

bus rodoma . Dabar prietaisas gali veikti kaip medijos serveris.

4

Prijunkite kompiuterį arba kitus prietaisus prie to paties Wi-Fi tinklo kaip jūsų

prietaisas.

5

Prietaiso būsenos juostoje atsiras pranešimas. Atidarykite pranešimą ir nustatykite

prieigos prie kiekvieno prietaiso teises.

Instrukcijos, kaip suaktyvinti bendrą failų naudojimą naudojant DLNA™, skiriasi, tai priklauso

nuo kliento prietaiso. Išsamesnės informacijos žr. kliento prietaiso naudotojo vadove. Jeigu

jūsų prietaisas negali prisijungti prie tinklo kliento, patikrinkite, ar Wi-Fi tinklas veikia.

Medijos serveris meniu galima pasiekti ir iš tam tikrų programų, pvz., „Muzika“, „Albumas“

arba „Vaizdo įrašas“, velkant kairįjį programos pagrindinio ekrano kraštą į dešinę ir

bakstelėjant

Nustatymai > Medijos serveris.

Bendro failų naudojimo su kitais „DLNA Certified™“ įrenginiais sustabdymas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Nuvilkite alia

Bendrai naudoti mediją esantį liau˛iklį į kairę.

Prieigos leidimų nustatymas laukiančiam prietaisui

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Pasirinkite įrenginį i sąrao

Laukiantieji prietaisai.

4

Pasirinkite prieigos leidimo lygį.

Registruoto prietaiso pavadinimo keitimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Pasirinkite prietaisą iš

Registruotieji prietaisai sąrašo, tada pasirinkite Keisti

pavadinimą.

4

Įveskite naują prietaiso pavadinimą ir bakstelėkite

Gerai.

127

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

U˛registruoto įrenginio prieigos lygio keitimas

1

Srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Pasirinkite įrenginį i sąrao

Registruotieji prietaisai.

4

Bakstelėkite

Keisti prieigos lygį ir pasirinkite pasirinktį.

Pagalba dėl bendro turinio naudojimo su kitais „DLNA Certified™“ įrenginiais

1

srityje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai >Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Bakstelėkite ir bakstelėkite

Pagalba.

Failų leidimas skaitmeninių medijų perdavimo prietaise

Naudodami DLNA™ technologiją galite perduoti prietaise išsaugotą medijų turinį į kitą

prietaisą, prijungtą prie to paties Wi-Fi tinklo. Kitas prietaisas turi galėti veikti kaip

skaitmeninių medijų perdavimo (DMR) prietaisas ir atkurti arba leisti iš prietaiso gautą

turinį. Kaip DMR prietaisus galima naudoti, pvz., televizorių su DLNA funkcijomis arba

kompiuterį, kuriame veikia „Windows® 7“ arba naujesnė versija.

Skaitmeninių medijų perdavimo įjungimo nustatymai gali skirtis; tai priklauso nuo naudojamo

prietaiso. Daugiau informacijos žr. DMR prietaiso naudotojo vadove.

Skaitmeniniu teisių valdymo (DRM) technologija apsaugoto turinio negalima leisti skaitmeninių

medijų perdavimo prietaisu su DLNA™ technologija.

Prietaise esančių nuotraukų arba vaizdo įrašų peržiūra DMR prietaise

1

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte DMR prietaisą ir jis prijungtas prie to paties Wi-Fi

tinklo kaip jūsų prietaisas.

2

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Albumas.

4

Naršykite ir atidarykite nuotraukas arba vaizdo įrašus, kuriuos norite peržiūrėti.

5

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada bakstelėkite ,

bakstelėkite

Throw ir pasirinkite DMR prietaisą, su kuriuo norite dalintis turiniu.

Pasirinktas turinys chronologine tvarka pradedamas rodyti jūsų pasirinktame

prietaise.

6

Norėdami atsijungti nuo DMR prietaiso, bakstelėkite ir pasirinkite

Atjungti. Failas

nebebus leidžiamas DMR prietaise, tačiau bus toliau leidžiamas jūsų prietaise.

Taip pat galite dalintis vaizdo įrašu iš prietaise esančios vaizdo įrašų programos bakstelėdami

vaizdo įrašą, tada bakstelėdami ir

Throw.

Prietaise esančio muzikos įrašo leidimas DMR prietaisu

1

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte DMR prietaisą ir jis prijungtas prie to paties Wi-Fi

tinklo kaip jūsų prietaisas.

2

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

3

Pasirinkite muzikos kategoriją ir raskite įrašą, kuriuo norite dalintis, tada

bakstelėkite jį.

4

Bakstelėkite , tada –

Throw ir pasirinkite DMR prietaisą, su kuriuo dalinsitės

turiniu. Įrašas jūsų pasirinktame prietaise bus paleistas automatiškai.

5

Norėdami atsijungti nuo DMR prietaiso, bakstelėkite ir pasirinkite savo prietaisą.

Įrašas nebebus leidžiamas DMR prietaise, tačiau bus toliau leidžiamas jūsų

prietaise.