Sony Xperia Z3 - NFC

background image

NFC

„Near Field Communications“ (NFC) (artimojo lauko ryšys) naudokite duomenims, pvz.,

interneto puslapių adresais, muzikos failais arba adresatais, bendrai naudotis su kitais

prietaisais. Naudodamiesi NFC taip pat galite nuskaityti specialias žymas, kuriose

suteikiama daugiau informacijos apie gaminį arba paslaugą, taip pat ir žymas, kurios

prietaise aktyvina tam tikras funkcijas.

129

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

NFC yra belaidė technologija, kurios maksimalus veikimo atstumas yra vienas

centimetras, todėl prietaisus, kurie bendrai naudoja duomenis, reikia laikyti arti vienas

kito. Kad galėtumėte naudoti NFC, pirma turite įjungti NFC funkciją, o prietaiso ekranas

turi būti aktyvus.

NFC veikia ne visose šalyse ir (arba) regionuose.

NFC funkcijos įjungimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau.

3

Bakstelėkite įjungimo ir išjungimo jungtuką, esantį šalia

NFC.

Jei norite dalytis adresatu su kitu prietaisu naudodami NFC

1

Užtikrinkite, kad abiejuose prietaisuose būtų įjungta NFC funkcija ir kad abu

ekranai būtų aktyvūs.

2

Norėdami peržiūrėti adresatus, eikite į Pagrindinis ekranas, bakstelėkite , tada –

.

3

Palieskite adresatą, kurį norite bendrinti.

4

Laikykite savo ir signalą gaunantį prietaisą suglaudę galinėmis pusėmis, kad

susiliestų abiejų prietaisų NFC aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma

adresato miniatiūra.

5

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

6

Kai baigiate persiuntimą, adresato informacija rodoma gavėjo prietaiso ekrane ir

išsaugoma gavėjo prietaise.

Muzikos failo bendras naudojimas su kitu prietaisu, kuriame veikia NFC

1

Pasirūpinkite, kad ir jūsų prietaise, ir gavėjo prietaise būtų įjungta NFC funkcija ir

kad abiejų prietaisų ekranai būtų aktyvūs.

2

Norėdami atidaryti programą „Muzika“, bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

.

3

Pasirinkite muzikos kategoriją ir raskite įrašą, kurį norite bendrai naudoti.

4

Bakstelėkite norimą leisti įrašą. Tada galite bakstelėti ir įrašą pristabdyti. Siųsti

galima ir leidžiamą, ir pristabdytą įrašą.

5

Laikykite savo ir signalą gaunantį prietaisą suglaudę galinėmis pusėmis, kad

susiliestų abiejų prietaisų NFC aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma

įrašo miniatiūra.

6

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

7

Kai siuntimas baigiamas, muzikos failas iš karto pradedamas leisti gaunančiame

prietaise. Tuo pačiu metu failas išsaugomas gavėjo prietaise.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo bendras naudojimas su kitu prietaisu, kuriame veikia NFC

1

Užtikrinkite, kad abiejuose prietaisuose būtų įjungta NFC funkcija ir kad abu

ekranai būtų aktyvūs.

2

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus prietaise, eikite į Pagrindinis

ekranas, bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Albumas.

3

Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite bendrai naudoti.

4

Laikykite savo ir signalą gaunantį prietaisą suglaudę galinėmis pusėmis, kad

susiliestų abiejų prietaisų NFC aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma

įrašo miniatiūra.

5

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

6

Kai siuntimas baigiamas, nuotrauka arba vaizdo įrašas rodomas gaunančiojo

prietaiso ekrane. Tuo pačiu metu elementas išsaugomas gavėjo prietaise.

130

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Jei norite dalytis internetiniu adresu su kitu prietaisu naudodami NFC

1

Užtikrinkite, kad abiejuose prietaisuose būtų įjungta NFC funkcija ir kad abu

ekranai būtų aktyvūs.

2

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Jei norite atidaryti interneto naršyklę, raskite ir bakstelėkite .

4

Įkelkite interneto puslapį, kurį norite bendrinti.

5

Laikykite savo ir signalą gaunantį prietaisą suglaudę galinėmis pusėmis, kad

susiliestų abiejų prietaisų NFC aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma

miniatiūra.

6

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

7

Kai baigiate persiuntimą, interneto puslapis rodomas gavėjo prietaiso ekrane.

NFC žymų nuskaitymas

Jūsų prietaisas gali nuskaityti įvairias NFC žymas. Pavyzdžiui, jos gali būti atvaizduotos

ant plakato, reklamos ar šalia gaminio parduotuvėje. Jums suteikiama papildoma

informacija, pvz., interneto adresas.

Jei norite nuskaityti NFC žymą

1

Pasirūpinkite, kad jūsų prietaise būtų įjungta NFC funkcija ir kad ekranas būtų

aktyvus.

2

Dėkite prietaisą virš žymos, kad NFC aptikimo sritis prie jos prisiliestų. Jūsų

prietaisas nuskaito žymą ir parodo nuskaitytą turinį. Bakstelėkite žymos turinį ir ją

atidarykite.

Prisijungimas prie su NFC suderinamo prietaiso

Galite prijungti prietaisą prie kitų „Sony“ gaminamų prietaisų, suderinamų su NFC, pvz.,

garsiakalbio ar ausinių. Jei užmezgant tokį ryšį reikia daugiau informacijos, žr. suderinamo

prietaiso naudotojo vadovą.

Norint užmegzti ryšį, abiejuose prietaisuose gali reikėti suaktyvinti Wi-Fi arba „Bluetooth®“.