Sony Xperia Z3 - Prietaiso ekrano atvaizdavimas televizoriuje naudojant kabelį

background image

Prietaiso ekrano atvaizdavimas televizoriuje naudojant kabelį

Savo prietaisą galite prijungti prie suderinamo televizoriaus MHL kabeliu ir prietaiso

ekraną atvaizduoti televizoriaus ekrane.

MHL ir HDMI™ kabeliai ir adapteriai parduodami atskirai.

„Sony“ negarantuoja, kad jūsų prietaisas palaiko visų tipų MHL ir HDMI™ kabelius ir

adapterius.

Įrenginyje esančio turinio per˛iūra per televizorių, palaikantį MHL įvestį

1

Prijunkite įrenginį prie televizoriaus MHL laidu. U˛mezgus ryį įrenginio būsenos

juostoje rodoma .

2

Televizoriaus ekrane rodomas jūsų įrenginio ekranas.

Jei įrenginiui nepavyksta aptikti ekrano, prijungto prie MHL laido, i naujo prijunkite MHL laidą ir

bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > USB ryšys > Aptikti USB įrenginį.

Prietaiso turinio peržiūra HDMI™ įvestį palaikančiame televizoriuje

1

Savo prietaisą prijunkite prie MHL adapterio, o adapterį – prie įjungto USB

prievado.

2

Prijunkite adapterį prie televizoriaus naudodami HDMI™ kabelį. .

3

Televizoriuje rodomas jūsų prietaiso ekranas.

Žinyno apie televizoriaus nuotolinio valdiklio naudojimą peržiūra

1

Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, vilkdami būsenos juostą į apačią

atidarykite pranešimų skydelį.

2

Bakstelėkite

MHL prijungta. MHL nustatymai rodomi televizoriaus ekrane.

3

Pasirinkite

Nuotolinio valdymo naudojimas.

Galite pasirinkite

Vaizdo įrašo išvesties dydis ir reguliuoti išvesties televizoriaus ekrane dydį. Jei

televizoriuje jau įjungta automatinio dydžio keitimo pasirinktis, šis nustatymas nebus rodomas

tarp MHL nustatymų.

Taip pat galite paspausti geltoną televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad

atidarytumėte pranešimų skydelį.

Prietaiso atjungimas nuo televizoriaus

Atjunkite MHL laidą arba MHL adapterį nuo savo prietaiso.