Sony Xperia Z3 - Keli skambučiai

background image

Keli skambučiai

Jei įjungėte skambučių laukimą, galite vienu metu priimti kelis skambučius. Jį įjungus,

pyptelėjimu bus pranešama, kad gavote dar vieną skambutį.

Skambučio laukimo aktyvinimas arba panaikinimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Papildomi nustatymai.

3

Norėdami aktyvinti arba panaikinti skambučių laukimą, bakstelėkite

Laukiamas

skambutis (Skambučių laukimas).

Atsakymas į antrą skambutį ir vykstančio skambučio atidėjimas

Per pokalbį išgirdę pasikartojančius pyptelėjimus, vilkite dešinėn.

Antro skambučio atmetimas

Pokalbio metu išgirdę pasikartojančius pyptelėjimus, vilkite kairėn.

Skambinimas antrą kartą

1

Vykstant skambučiui bakstelėkite . Rodomas skambučių registras.

2

Bakstelėkite , kad būtų rodomas numerio rinkiklis.

3

Įveskite pašnekovo numerį ir bakstelėkite . Pirmasis skambutis atidedamas.

Skambučių perjungimas

Norėdami perjungti kitą skambutį, o esamą atidėti, bakstelėkite

Perjungti į šį

skambutį.