Sony Xperia Z3 - Konferenciniai pokalbiai

background image

Konferenciniai pokalbiai

Konferencinio ar kelių dalyvių pokalbio metu galite kalbėtis su dviem ar daugiau asmenų.

Išsamios informacijos apie tai, kiek dalyvių galima įtraukti į konferencinį pokalbį, teiraukitės

tinklo operatoriaus.

77

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Konferencinio pokalbio kūrimas

1

Vykstant skambučiui bakstelėkite . Atsiranda skambučių registras.

2

Jei norite matyti numerio rinkiklį, bakstelėkite .

3

Surinkite antrojo dalyvio numerį ir bakstelėkite . Pirmasis dalyvis laikinai atidėtas.

4

Norėdami įtraukti antrąjį dalyvį į pokalbį ir pradėti konferenciją, bakstelėkite .

5

Norėdami į skambutį įtraukti daugiau dalyvių, pakartokite atitinkamus anksčiau

aprašytus veiksmus.

Privatus pokalbis su konferencinio pokalbio dalyviu

1

Vykstant konferenciniam pokalbiui bakstelėkite

Valdyti konferenciją.

2

Bakstelėkite dalyvio telefono numerį ir pradėkite privatų pokalbį su juo.

3

Norėdami baigti privatų pokalbį ir grįžti į konferencinį pokalbį, bakstelėkite .

Konferencinio pokalbio su dalyviu baigimas

1

Vykstant konferenciniam pokalbiui bakstelėkite

Valdyti konferenciją.

2

Bakstelėkite šalia dalyvio, su kuriuo norite baigti pokalbį.

Konferencinio pokalbio baigimas

Skambučio metu palieskite .