Sony Xperia Z3 - Naudojimasis skambučių registru

background image

Naudojimasis skambučių registru

Skambučių registre galite peržiūrėti praleistus , gautus skambučius ir rinktus

numerius .

Skambučių registro atidarymas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

Praleistų skambučių peržiūra

1

Jei yra praleistas skambutis, būsenos juostoje rodoma . Vilkite būsenos juostą

žemyn.

2

Bakstelėkite

Praleistas skambutis.

Skambinimas numeriu iš skambučių registro

Bakstelėkite numerį.

Jei prieš skambindami norite redaguoti numerį, palieskite ir palaikykite numerį skambučių

registre, tada bakstelėkite

Redaguoti nr. prieš skambinant.

75

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Numerio iš skambučių registro pridėjimas į adresinę

1

Palieskite ir palaikykite skambučių registre rodomą numerį, tada bakstelėkite

Pridėti į adresinę.

2

Pasirinkite esamą adresatą, prie kurio norite pridėti numerį, arba bakstelėkite

Kurti

naują adresatą.

3

Redaguokite adresato informaciją, tada bakstelėkite

IŠSAUGOTI.

Skambučių registro pasirinkčių peržiūra

Kai skambučių registras atidarytas, bakstelėkite .

Taip pat galite pasiekti bendruosius skambučių nustatymus, naudodami anksčiau pateiktas

instrukcijas.