Sony Xperia Z3 - Skambinimas

background image

Skambinimas

Skambinimas

Skambinti galite surinkę telefono numerį rankiniu būdu, bakstelėję išsaugotą numerį savo

adresatų sąraše arba bakstelėję telefono numerį skambučių registro vaizde. Taip pat

galite naudoti išmaniojo intelektualiojo numerio rinkimo funkciją, kad greitai surastumėte

numerius iš kontaktų sąrašo ir skambučių žurnalų, įvesdami dalį kontakto numerio arba

vardo ir pasirinkdami iš pateikiamų pasiūlymų. Norėdami atlikti vaizdo skambutį, galite

naudoti prietaise esančią „Hangouts™“ tiesioginio susirašinėjimo ir vaizdo pokalbių

programą. Žr.

Tiesioginis susirašinėjimas ir vaizdo pokalbis

psl. 89.

1

Rodyti daugiau pasirinkčių

2

Ištrinti numerį

3

Numerio rinkiklis

4

Skambinimo mygtukas

Numerio rinkiklio atidarymas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Jei numerio rinkiklis neatsidaro, bakstelėkite .

Numerio rinkimas

1

Atidarykite numerio rinkiklį.

2

Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .

Norėdami ištrinti per klaidą įvestą numerį, bakstelėkite

.

Skambinimas naudojant intelektualiojo rinkimo funkciją

1

Atidarykite numerio rinkiklį.

2

Įveskite raides arba skaičius, atitinkančius adresatą, kuriam norite skambinti. Jums

įvedant kiekvieną raidę arba skaičių, pasirodo galimų atitikčių sąrašas.

3

Bakstelėkite adresatą, kuriam norite paskambinti.

Skambinimas į užsienį

1

Atidarykite numerio rinkiklį.

2

Palieskite ir palaikykite 0, kol atsiras ženklas „+“.

3

Įveskite šalies kodą, srities kodą (be pirmųjų nulių) ir telefono numerį, tada

bakstelėkite .

72

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Tiesioginio rinkimo numerio įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Palieskite ir palaikykite tuščią Pagrindinis ekranas sritį, kol prietaisas suvibruos ir

pasirodys tinkinimo meniu.

2

Tinkinimo meniu bakstelėkite

Įtaisai > Nuorodos.

3

Slinkite per programų sąrašą ir pasirinkite

Tiesioginis rinkimas.

4

Pasirinkite adresatą ir numerį, kurį norite naudoti kaip tiesioginio rinkimo numerį.

Telefono numerio rodymas arba nerodymas

Galite pasirinkti, ar rodyti, ar paslėpti telefono numerį skambučių gavėjų prietaisuose, kai

jiems skambinate.

Telefono numerio rodymas arba slėpimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Papildomi nustatymai >

Skambintojo ID.