Sony Xperia Z3 - Klaviatūra ekrane

background image

Klaviatūra ekrane

Galite įvesti tekstą naudodami QWERTY klaviatūrą ekrane atskirai bakstelėdami kiekvieną

raidę arba galite naudoti įvesties gestais funkciją ir pirštu slinkti nuo raudės prie raidės,

taip gaunant žodžius. Jei norite naudoti mažesnę klaviatūros ekrane versiją ir tekstą įvesti

naudodami tik vieną ranką, galite aktyvinti klaviatūrą vienai rankai.
Tekstui įvesti galite pasirinkti iki trijų kalbų. Išmanioji kalbos aptikimo funkcija aptiks

naudojamą kalbą ir nuspės tos kalbos žodžius įvedant tekstą. Kai kurios programos

automatiškai atidaro klaviatūrą ekrane, pvz., el. pašto ir teksto žinučių programos.

1 Prieš žymeklį esančio simbolio ištrynimas.

2 Žymeklio grįžimo įvedimas arba teksto įvesties patvirtinimas.

3 Tarpo įvedimas.

4 Klaviatūros pritaikymas asmeniniams poreikiams. Šis raktas dingsta, kai klaviatūra yra suasmeninta.

5 Skaičių ir simbolių rodymas. Jei reikia daugiau simbolių, bakstelėkite .

6 Mažųjų raidžių , didžiųjų raidžių ir teksto rašymo vien didžiosiomis raidėmis perjungimas.

Pasirinkus kai kurias kalbas, šiuo klavišu galima pasiekti papildomus tų kalbų simbolius.

Klaviatūros ekrane rodymas ir teksto įvestis

Bakstelėkite teksto įvesties lauką.

Klaviatūros ekrane naudojimas horizontalioje padėtyje

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, pasukite prietaisą šonu.

Keliose programose gali reikėti pritaikyti nustatymus ir suaktyvinti horizontalią padėtį.

Teksto simbolio įvedimas simbolio klavišu

1

Jei norite įvesti klaviatūroje matomą simbolį, bakstelėkite tą simbolį.

2

Jei norite įvesti simbolio variantą, palieskite ir palaikykite įprastą simbolį

klaviatūroje, kad atsidarytų galimų pasirinkčių sąrašas, tada pasirinkite sąraše.

Pavyzdžiui, jei norite įvesti „é“, palieskite ir palaikykite „e“, kol pasirodys kitos

pasirinktys, tada, neatitraukdami piršto nuo klaviatūros, vilkite prie „é“ ir jį

pasirinkite.

Taško įvedimas

Įvedę žodį, dukart bakstelėkite tarpo klavišą.

Teksto įvedimas naudojant įvesties gestu funkciją

1

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, stumkite pirštą nuo raidės prie raidės, kad

suvestumėte norimą žodį.

2

Įvedę žodį pakelkite pirštą. Žodis pasiūlomas remiantis raidėmis, kurias palietėte

suvesdami.

3

Jei pageidaujamas žodis nerodomas, bakstelėkite ir peržiūrėkite kitas parinktis

bei pasirinkite atitinkamą. Jei norima parinktis nerodoma, ištrinkite visą žodį ir vėl

įveskite arba žodį įveskite bakstelėdami visas raides atskirai.

67

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Gestų įvesties nustatymų keitimas

1

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai.

3

Norėdami aktyvinti arba pasyvinti gestų įvesties funkciją, vilkite šalia

Įvestis gestu

esantį šliaužiklį į įjungimo arba išjungimo padėtį.

Klaviatūros vienai rankai naudojimas

1

Atidarykite klaviatūrą ekrane vertikaliu režimu, tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Viena ranka vald. klaviatūra.

3

Norėdamo perkelti klaviatūrą vienai rankai į ekrano kairę arba dešinę pusę,

atitinkamai bakstelėkite arba .

Norėdami naudoti klaviatūra visame ekrane, bakstelėkite .