Sony Xperia Z3 - Turinys

background image

Turinys

Pradžia........................................................................................... 7

Apie šį naudotojo vadovą.................................................................... 7
Apžvalga............................................................................................. 7
Surinkimas.......................................................................................... 8
Ekrano apsauga................................................................................10
Prietaiso paleidimas pirmą kartą........................................................ 10
Kam man reikalinga „Google™“ paskyra?......................................... 11

Įrenginio saugumas...................................................................... 12

Įrenginio apsaugos užtikrinimas.........................................................12
Ekrano užraktas................................................................................ 12
Automatinis prietaiso atrakinimas...................................................... 14
SIM kortelės apsauga........................................................................17
Prietaiso identifikavimo numerio radimas........................................... 18
Pamesto prietaiso radimas ............................................................... 19

Pagrindai...................................................................................... 21

Jautriojo ekrano naudojimas..............................................................21
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas......................................................23
Pagrindinis ekranas........................................................................... 23
Programų ekranas.............................................................................25
Naršymo pasirinktys..........................................................................26
Valdikliai............................................................................................ 26
Nuorodos ir aplankai......................................................................... 27
Fonas ir temos.................................................................................. 28
Ekrano nuotraukos užfiksavimas....................................................... 29
Pranešimai........................................................................................ 29
Būsenos juostos piktogramos........................................................... 31
Programų apžvalga........................................................................... 33

Akumuliatorius ir priežiūra............................................................35

Prietaiso įkrovimas............................................................................ 35
Akumuliatoriaus ir energijos valdymas............................................... 36
Prietaiso naujinimas...........................................................................38
Priežiūra naudojantis kompiuteriu...................................................... 39
Atmintis ir atmintinė...........................................................................40
Turinio atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas..................................... 41

Programų atsisiuntimas................................................................45

Programų atsisiuntimas iš „Google Play™“........................................45
Programų atsisiuntimas iš kitų šaltinių................................................45

Internetas ir tinklai........................................................................ 46

Naršymas internete........................................................................... 46

2

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Interneto ir MMS nustatymai .............................................................46
„Wi-Fi“...............................................................................................47
Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas...................................49
Duomenų naudojimo valdymas......................................................... 51
Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas...................................................... 52
Virtualieji asmeniniai tinklai (VPN)....................................................... 52

Prietaiso duomenų sinchronizavimas...........................................54

Sinchronizavimas su internetinėmis paskyromis.................................54
Sinchronizavimas su „Microsoft® Exchange ActiveSync®“............... 54

Pagrindiniai nustatymai................................................................ 56

Kaip pasiekti nustatymus...................................................................56
Garsumo nustatymai......................................................................... 56
Režimo „Netrukdyti“ nustatymai........................................................ 57
Ekrano nustatymai............................................................................ 58
Programos nustatymai...................................................................... 60
Programų nustatymas iš naujo.......................................................... 61
Svajonė.............................................................................................61
Kalbos nustatymai.............................................................................62
Data ir laikas..................................................................................... 62
„X-Reality™ for mobile“..................................................................... 63
Ypač ryškus režimas..........................................................................63
Garso išvesties tobulinimas............................................................... 63
Triukšmo slopinimas..........................................................................63
Kelių naudotojų paskyros.................................................................. 64

Teksto įvedimas............................................................................67

Klaviatūra ekrane...............................................................................67
Telefoninė klaviatūra.......................................................................... 68
Teksto rašymas naudojant įvestį balsu...............................................69
Teksto redagavimas.......................................................................... 69
Klaviatūros ekrane pritaikymas asmeniniams poreikiams................... 70

Skambinimas................................................................................72

Skambinimas.................................................................................... 72
Skambučių gavimas.......................................................................... 73
Vykstantys skambučiai...................................................................... 75
Naudojimasis skambučių registru...................................................... 75
Skambučių peradresavimas.............................................................. 76
Skambučių ribojimas......................................................................... 76
Keli skambučiai................................................................................. 77
Konferenciniai pokalbiai.....................................................................77
Balso paštas..................................................................................... 78
Pagalbos skambučiai........................................................................ 78

3

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Adresinė....................................................................................... 80

Adresatų persiuntimas.......................................................................80
Adresatų paieška ir peržiūra.............................................................. 81
Adresatų įtraukimas ir redagavimas................................................... 82
Medicininė informacija ir kontaktinė informacija nenumatytiems
atvejams........................................................................................... 83
Mėgstamiausi ir grupės..................................................................... 84
Informacijos apie adresatą siuntimas................................................. 85
Jei norite adresinės programoje išvengti dvigubų įrašų...................... 85
Atsarginės adresinės kopijos kūrimas................................................ 85

Žinučių siuntimas ir pokalbiai.......................................................87

Žinučių skaitymas ir siuntimas........................................................... 87
Žinučių tvarkymas............................................................................. 88
Skambinimas iš žinutės..................................................................... 89
Žinučių siuntimo nustatymai.............................................................. 89
Tiesioginis susirašinėjimas ir vaizdo pokalbis..................................... 89

El. paštas......................................................................................90

El. pašto nustatymas.........................................................................90
El. laiškų siuntimas ir gavimas........................................................... 90
El. laiškų tvarkymas...........................................................................91
El. pašto paskyros nustatymai...........................................................92
„Gmail™“.......................................................................................... 92

Muzika.......................................................................................... 94

Muzikos perkėlimas į savo prietaisą...................................................94
Muzikos klausymasis.........................................................................94
Pagrindinio muzikos programos ekrano meniu.................................. 95
Grojaraščiai....................................................................................... 96
Bendras muzikos failų naudojimas.....................................................97
Garso tobulinimas............................................................................. 97
Muzikos atpažinimas naudojant „TrackID™“......................................98

FM radijas...................................................................................100

Radijo klausymasis..........................................................................100
Mėgstamiausi radijo kanalai.............................................................101
Garso nustatymai............................................................................ 101

Kamera....................................................................................... 102

Fotografavimas ir filmavimas............................................................102
Veido aptikimas...............................................................................103
„Smile Shutter™“ funkcijos naudojimas šypsenoms aptikti.............. 104
Geografinės vietos informacijos pridėjimas prie nuotraukų............... 104
Bendrieji kameros nustatymai..........................................................104
Fotoaparato nustatymai.................................................................. 108
Vaizdo kameros nustatymai.............................................................112

4

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Nuotraukos ir vaizdo įrašai albume............................................ 115

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra....................................................115
Dalinimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais bei jų tvarkymas............. 116
Nuotraukų redagavimas naudojant nuotraukų redagavimo
programą........................................................................................ 117
Vaizdo klipų redagavimas naudojant vaizdo klipų redagavimo
programą........................................................................................ 118
Nuotraukų ir vaizdo įrašų slėpimas.................................................. 119
Albumo pagrindinio ekrano meniu................................................... 119
Nuotraukų peržiūra žemėlapyje....................................................... 120

Vaizdo įrašai............................................................................... 122

Vaizdo įrašų peržiūra programoje „Vaizdo įrašai“..............................122
Vaizdo klipų turinio persiuntimas į savo įrenginį................................ 123
Vaizdo įrašų turinio valdymas...........................................................123
Filmų kūrimas..................................................................................123

Prisijungimo galimybė................................................................ 125

Prietaiso ekrano atvaizdavimas televizoriuje naudojant kabelį...........125
Įrenginio ekrano atvaizdavimas televizoriuje belaidžiu ryšiu...............125
Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais.................126
Prietaiso prijungimas prie USB priedų..............................................128
Prietaiso prijungimas prie DUALSHOCK™ serijos belaidžio valdiklio 129
NFC................................................................................................ 129
„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija........................................ 131

Intelektualiosios programos ir funkcijos, padedančios taupyti

laiką............................................................................................ 134

„Smart Connect™“ valdymo priedai ir nustatymai............................134
Prietaiso kaip kūno rengybos centro naudojimas su ANT+™...........136
Prietaiso kaip piniginės naudojimas................................................. 136

Kelionės ir žemėlapiai.................................................................137

Vietos nustatymo paslaugų naudojimas...........................................137
„Google Maps™“ ir navigacija......................................................... 137
Duomenų srauto naudojimas keliaujant........................................... 138
Prietaiso naudojimas su automobilio informacine-pramogine
sistema........................................................................................... 138
Skrydžio režimas............................................................................. 139

Kalendorius ir žadintuvas........................................................... 140

Kalendorius..................................................................................... 140
Žadintuvas ir laikrodis...................................................................... 141

Pritaikymas neįgaliesiems.......................................................... 144

Didinimo gestai............................................................................... 144
Stambus tekstas............................................................................. 144
Spalvų koregavimas........................................................................ 144

5

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Paprastas pagrindinis ekranas.........................................................144
Suderinamumas su klausos aparatais............................................. 145
„TalkBack“.......................................................................................145
TTY (telefono rašomosios mašinėlės) režimas..................................145
Palėtinta kalba.................................................................................145

Pagalba ir teisinė informacija..................................................... 146

Pagalbos programa.........................................................................146
Meniu ir programų žinynas.............................................................. 146
Diagnostinių testų vykdymas prietaise............................................. 146
Paleidimas iš naujo, nustatymas iš naujo ir taisymas........................146
Padėkite patobulinti mūsų programinę įrangą.................................. 148
Garantija, SAR ir naudojimo reikalavimai..........................................149
Prietaiso perdirbimas.......................................................................149
Teisinė informacija........................................................................... 149

6

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.