Sony Xperia Z3 - Akumulators un enerģijas pārvaldība

background image

Akumulators un enerģijas pārvaldība

Ierīcē ir iebūvēts akumulators. Akumulatora enerģijas patēriņš mainās atkarībā no

izmantotajām funkcijām. Lai akumulators darbotos ilgāk, ievērojiet turpmāk norādīto.

Sekojiet akumulatora enerģijas patēriņam.

Ņemiet vērā vispārējās lietošanas padomus, lai uzlabotu akumulatora darbību.

Izmantojiet enerģijas taupīšanas režīmu.
Jūsu ierīcē ir Akumulatora taupīšanas un Android enerģijas taupīšanas funkcija, kas

palīdz ierīcei samazināt akumulatora enerģijas patēriņu. Android enerģijas taupīšanas

funkcija darbojas fonā, bet Akumulatora taupīšanas režīmu varat ieslēgt vai izslēgt

patstāvīgi.
Enerģijas taupīšanas funkcija ierobežo fona datus, lai taupītu enerģiju, tāpēc, ja

nevēlaties, lai tiktu ietekmēta kāda lietotne, varat to izslēgt no šīs funkcijas ietekmēto

lietotņu saraksta izvēlnē Akumulatora optimizēšana.

Sistēmas atjauninājumi var mainīt ierīcē pieejamos enerģijas taupīšanas režīmus.

Akumulatora enerģijas patēriņa, paredzamā darbības ilguma un enerģijas taupīšanas

padomu skatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Akumulators un pieskarieties tiem. Tiek parādīts

pārskats par akumulatora uzlādes procentuālo līmeni un aptuveno akumulatora

darbības laiku.

3

Pieskarieties

AKUMULAT. LIETOJ. DATI, lai skatītu to funkciju un pakalpojumu

sarakstu, kas ir patērējuši akumulatora enerģiju kopš pēdējā uzlādes cikla.

Pieskarieties vienumam, lai iegūtu informāciju par to, kā samazināt tā akumulatora

enerģijas patēriņu.

Enerģijas taupīšanas režīmus var konfigurēt, ieslēgt un izslēgt sadaļā

Iestatījumi > Akumulators.

Lietotņu patērētā akumulatora enerģijas daudzuma apskate

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Lietotnes un pieskarieties tiem.

3

Atlasiet lietotni un skatiet akumulatora enerģijas patēriņu sadaļā

Akumulatora

izmantošana.

Vispārīgi akumulatora darbības uzlabošanas padomi

Ievērojot tālāk sniegtos padomus, varat uzlabot akumulatora darbību.

36

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Samaziniet ekrāna spilgtuma līmeni; skatiet sadaļu

Ekrāna iestatījumi

58 lappusē.

Izslēdziet Bluetooth®, Wi-Fi un atrašanās vietas apzināšanās pakalpojumus, kad

šīs funkcijas nav nepieciešamas.

Izslēdziet ierīci vai izmantojiet lidmašīnas režīmu, ja atrodaties apvidū, kur nav tīkla

pārklājuma vai uztveramība ir vāja. Pretējā gadījumā ierīcē nepārtraukti tiek meklēti

pieejamie tīkli, patērējot akumulatora enerģiju.

Atrodoties ārzemēs, izmantojiet Wi-Fi tīklu, nevis viesabonēšanu. Viesabonēšana

laikā tiek meklēts jūsu mājas tīkls un radīta papildu noslodze akumulatoram, jo jūsu

ierīcei jāpārsūta dati, izmantojot lielāka izejas jaudu; skatiet sadaļu

Wi-Fi

47

lappusē.

Nomainiet sava e-pasta, kalendāra un kontaktpersonu sinhronizācijas iestatījumus;

skatiet sadaļu

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem

54 lappusē.

Apziniet lietotnes, kas patērē daudz akumulatora enerģijas, un ievērojiet ierīces

akumulatora enerģijas taupīšanas padomus saistībā ar šīm lietotnēm.

Mainiet lietotnes paziņojumu līmeni; skatiet sadaļu

Paziņojumi

29 lappusē.

Izslēdziet lietotnei paredzēto atrašanās vietas koplietošanas atļauju; skatiet sadaļu

Lietotņu iestatījumi

60 lappusē.

Atinstalējiet lietotnes, kuras neizmantojat; skatiet sadaļu

Lietotņu ekrāns

25

lappusē.

Klausoties mūziku, lietojiet oriģinālu Sony™ brīvroku ierīci. Brīvroku ierīces patērē

mazāk akumulatora enerģijas nekā ierīces skaļruņi.

Periodiski pārstartējiet ierīci.

Akumulatora optimizēšana

Akumulatora optimizēšana ir efektīvs un ērts iebūvētais režīms, kas ievērojami paildzina

akumulatora darbmūžu, samazinot enerģijas patēriņu laikā, kad nelietojat ierīci vai

noteiktas lietotnes.
Tas tiek panākts, pārtraucot akumulatora enerģiju patērējošas darbības tīklā, piemēram,

atrašanās vietas apzināšanās pakalpojumus, sinhronizēšanu unWi-Fi skenēšanu fonā, ja

ierīce ilgstoši nav tikusi izmantota.
Tas neietekmē tālruņa zvanus un SMS ziņapmaiņu.
Funkciju Akumulatora optimizēšana nevar atspējot, taču var noteikt izņēmumus

konkrētām lietotnēm.

Konkrētu lietotņu izslēgšana no akumulatora optimizēšanas režīma

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Akumulators un piesitiet pie tiem.

3

Pieskarieties un atlasiet

Akumulatora optimizācija. Tiek parādīts to lietotņu

saraksts, kas netiek optimizētas.

4

Lai pievienotu lietotnes šim sarakstam vai noņemtu lietotnes no tā, pieskarieties

Lietotnes un sarakstā atzīmējiet lietotni vai noņemiet no tās atzīmi, tādējādi mainot

tās optimizēšanas iestatījumus.

5

Neoptimizēto lietotņu saraksts tiks atjaunināts atbilstoši iestatījumiem.

Varat arī konfigurēt vienumu

Akumulatora optimizācija izvēlnē Lietotnes, piesitot pie .

Enerģijas taupīšanas režīms

Akumulatora enerģijas taupīšanas režīms ir efektīva akumulatora darbības laika

paildzināšanas funkcija, kas atspējo akumulatora enerģiju patērējošus pakalpojumus,

piemēram, vibrāciju, vietnoteices pakalpojumus un lielāko daļu fona datu. Varat to ieslēgt

manuāli vai iestatīt automātisku ieslēgšanu, sasniedzot noteiktu akumulatora enerģijas

līmeņa procentuālo vērtību. Kad ierīce tiek uzlādēta, funkcija

Akumulatora enerģijas

taupīšanas režīms ir izslēgta.

37

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Enerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Akumulatora izmantošana.

3

Piesitiet un pēc tam atlasiet

Akumulatora enerģijas taupīšanas režīms.

4

Piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim, lai ieslēgtu/izslēgtu šo funkciju. Statusa

joslā tiek parādīts , ja šis režīms ir aktīvs.
Lai iestatītu automātisku ieslēgšanu, vienkārši piesitiet

Ieslēgt automātiski un atlasiet

vēlamo opciju.