Sony Xperia Z3 - Ierīces atjaunināšana

background image

Ierīces atjaunināšana

Ierīces programmatūra ir jāatjaunina, lai iegūtu jaunāko funkcionalitāti, uzlabojumus un

kļūdu labojumus, šādi nodrošinot optimālu veiktspēju. Ja ir pieejams programmatūras

atjauninājums, statusa joslā tiek parādīta ikona . Jaunus atjauninājumus varat meklēt arī

manuāli, vai arī ieplānot atjaunināšanu.
Visvienkāršākais veids, kā instalēt programmatūras atjauninājumu, ir ierīcē izmantot

bezvadu savienojumu. Tomēr daži atjauninājumi nav pieejami lejupielādei bezvadu režīmā.
Lai atjauninātu ierīci, Windows vai Apple

®

Mac

®

datorā ir jāizmanto programmatūra

Xperia™ Companion.
Pirms ierīces atjaunināšanas izpildiet turpmāk norādīto.

Pārliecinieties, ka atmiņas ietilpība ir pietiekama, pirms mēģināt veikt atjaunināšanu.

Ja lietojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, lai atjauninātu ierīci, jums jāpiesakās

kā ierīces īpašniekam, proti, primārajam lietotājam.

Sistēmas un lietotņu atjauninājumi jūsu ierīcē var parādīt funkcijas citādi, nekā aprakstīts

šajā lietotāja rokasgrāmatā. Pēc atjaunināšanas Android™ versija, iespējams, netiks

ietekmēta.
Lai iegūtu plašāku informāciju par programmatūras atjauninājumiem, atveriet vietni

www.sonymobile.com/update/

.

Jaunas programmatūras meklēšana

1

Ja jūsu ierīcei ir vairāki lietotāji, pārliecinieties, vai esat pieteicies kā īpašnieks.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Par tālruni > Programmat. atjaunināšana un

piesitiet tam.

Ja jauna programmatūra nav pieejama, iespējams, ierīcē nepietiek brīvas atmiņas. Ja jūsu

Xperia™ ierīces iekšējā atmiņā ir mazāk nekā 500 MB brīvas vietas, jūs nesaņemat nekādu

informāciju par jaunu programmatūru. Šādā gadījumā jūs saņemsiet brīdinājumu paziņojumu

panelī: Atmiņā beidzas brīva vieta. Dažas sistēmas funkcijas var nedarboties. Ja saņemat šādu

paziņojumu, ir jāatbrīvo iekšējā atmiņa, lai saņemtu paziņojumus par to, ka ir pieejama jauna

programmatūra.

Ierīces atjaunināšana bezvadu režīmā

Lai ierīces programmatūru atjauninātu bezvadu režīmā, izmantojiet lietotni

Programmatūras atjauninājums. Tas, kādus atjauninājumus varat lejupielādēt, izmantojot

mobilo tīklu, ir atkarīgs no jūsu operatora. Jaunas programmatūras lejupielādei ieteicams

izmantot Wi-Fi tīklu, nevis mobilo tīklu; šādi varēsit izvairīties no datplūsmas izmaksām.

Sistēmas atjauninājuma lejupielāde un instalēšana

1

Ja jūsu ierīci izmanto vairāki lietotāji, pārliecinieties, ka esat pieteicies kā īpašnieks.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Par tālruni > Programmat. atjaunināšana un

piesitiet tam.

4

Ja ir pieejams sistēmas atjauninājums, piesitiet pie

Lejupielādēt, lai to lejupielādētu

ierīcē.

5

Kad lejupielāde ir pabeigta, piesitiet pie

Turpināt un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.

38

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Automātiskas instalēšanas iestatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Par tālruni > Programmat. atjaunināšana.

3

Piesitiet vienumam , pēc tam piesitiet

Iestatījumi un atlasiet iespēju.

Ierīces atjaunināšana, izmantojot datoru

1

Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2

Pārliecinieties, ka ierīces ekrāns ir atbloķēts, un ierīces USB savienojuma režīms

ierīcē ir iestatīts uz

Failu pārsūtīšana (MTP).

3

Atveriet programmatūru Xperia™ Companion, ja tā netiek automātiski palaista.

4

Pārliecinieties, ka datoram ir izveidots savienojums ar internetu.

5

Datorā: Ja tiek atrasts jauns programmatūras atjauninājums, parādās uznirstošs

logs. Izpildiet ekrānā redzamos norādījums, lai palaistu attiecīgos programmatūras

atjauninājumus.

Ja datorā nav instalēta programmatūra Xperia™ Companion, savienojiet ierīci ar datoru un

izpildiet ekrānā redzamos instalēšanas norādījumus. Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto

USB kabeli, un pārliecinieties, ka tas ir pareizi savienots ar ierīci un datoru.