Sony Xperia Z3 - Ierīces uzlāde

background image

Ierīces uzlāde

Vienmēr lietojiet oriģinālu Sony lādētāju un USB kabeli, kas paredzēts konkrēti jūsu Xperia™

modelim. Citi lādētāji un kabeļi var paildzināt uzlādes laiku, uzlāde var nenotikt, vai ierīcei var

rasties pat bojājumi. Pirms pievienot USB kabeli, pārliecinieties, ka visi USB porti un

savienotājs ir pilnīgi sausi.

Sienas kontaktligzdas lādētājs uzlādēs ierīci ātrāk nekā dators. Ierīci uzlādes laikā var

izmantot.
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet 30 minūtes, līdz ierīce reaģēs uz uzlādi. Šajā

laikā ekrāns var būt pilnīgi tumšs, un uzlādes ikona nav redzama. Ņemiet arī vērā, ka

pilnībā izlādēta akumulatora uzlādei var būt nepieciešamas aptuveni 4 stundas.

Ierīcē ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, ko drīkst nomainīt tikai pilnvarota Sony

remonta centra darbinieki. Jūs nekādā gadījumā nedrīkstat pats atvērt vai izjaukt ierīci.

Tādējādi var tikt izraisīti bojājumi un garantija zaudēs spēku.

Ierīces uzlāde

1

Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.

2

Vienu USB kabeļa galu pievienojiet lādētājam (vai datora USB portam).

3

Otru kabeļa galu pievienojiet ierīces mikro USB portam (USB simbolam jābūt

pavērstam uz augšu). Kad sākas uzlādēšana, iedegas paziņojuma gaismas

signāls.

4

Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, pavelciet kabeli taisni uz āru, lai atvienotu no ierīces.

Uzmanieties, lai nesalocītu savienotāju.

Izmantojiet tikai savas ierīces komplektācijā iekļauto lādētāju vai citu Sony lādētāju, kurš ir

paredzēts jūsu ierīces uzlādēšanai.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet dažas minūtes, līdz iedegas paziņojuma gaismas

signāls un tiek parādīta uzlādes ikona .

Akumulatora paziņojumu gaismas signāla statuss

Zaļš

Notiek akumulatora uzlāde, un akumulatora uzlādes līmenis ir lielāks nekā 90%.

Oranžs

Notiek akumulatora uzlāde, un akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 90%.

Sarkans

Notiek akumulatora uzlāde, un akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 15%.

35

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.