Sony Xperia Z3 - Satura dublēšana un atjaunošana

background image

Satura dublēšana un atjaunošana

Fotoattēlus, video un citu personisko saturu parasti nav ieteicams glabāt tikai ierīces

iekšējā atmiņā. Ja ierīce tiek bojāta, ja to nozaudējat vai tā tiek nozagta, tās iekšējā

atmiņā glabātos datus, iespējams, vairs neizdosies atgūt. Lai veidotu dublējumus,

ieteicams izmantot programmatūru Xperia™ Companion, kas jūsu datus droši saglabā

ārējā ierīcē. Šis paņēmiens ir īpaši ieteicams tad, ja ierīces programmatūrai veicat

atjaunināšanu uz jaunāku Android versiju.
Lietotni Xperia™ dublēšana un atjaunošana ir ieteicams izmantot datu dublēšanai pirms

rūpnīcas datu atiestatīšanas. Izmantojot šo lietotni, varat tiešsaistes kontā, SD kartē vai

ārējā USB atmiņas ierīcē, kura ir pievienota ierīcei ar USB hostadapteri, dublēt datus.
Izmantojot Google dublēšanas un atjaunošanas lietotni, datus varat dublēt Google

serverī.

Datu dublēšana datorā

Izmantojiet programmatūru Xperia™ Companion, lai dublētu savas ierīces datus
Windows vai Apple

®

Mac

®

datorā. Varat dublēt tālāk norādīto veidu datus.

Kontakti un zvanu žurnāli

Īsziņas

Kalendārs

41

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Iestatījumi

Multivides faili, piemēram, mūzika un video

Fotoattēli un attēli

Datu dublēšana, izmantojot datoru

1

Atbloķējiet savas ierīces ekrānu un pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB

kabeli.

2

Datorā atveriet programmatūru Xperia™ Companion, ja tā netiek palaista

automātiski. Pēc īsa brīža dators nosaka jūsu ierīci. Savā ierīcē noteikti atlasiet

režīmu

Failu pārsūtīšana (MTP).

3

Xperia™ Companion galvenajā ekrānā noklikšķiniet uz

Dublēšana.

4

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai dublētu savas ierīces datus.

Ja datorā nav instalēta programmatūra Xperia™ Companion, jums tiks ieteikts to instalēt, kad

ierīci savienojat ar datoru.

Datu atjaunošana, izmantojot datoru

1

Atbloķējiet savas ierīces ekrānu un pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB

kabeli.

2

Datorā atveriet programmatūru Xperia™ Companion, ja tā netiek palaista

automātiski. Pēc īsa brīža dators nosaka jūsu ierīci. Savā ierīcē noteikti atlasiet

režīmu

Failu pārsūtīšana (MTP).

3

Xperia™ Companion galvenajā ekrānā noklikšķiniet uz

Atjaunot.

4

Atlasiet dublējuma failu no dublējumu saraksta, pēc tam noklikšķiniet uz

Tālāk un

izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atjaunotu datus savā ierīcē.

Ja datorā nav instalēta programmatūra Xperia™ Companion, jums tiks ieteikts to instalēt, kad

ierīci savienojat ar datoru.

Datu dublēšana, izmantojot Xperia™ dublēšanas un atjaunošanas

lietotni

Izmantojot Xperia™ dublēšanas un atjaunošanas lietotni, varat veikt dublēšanu tiešsaistē

vai vietēju datu dublēšanu. Piemēram, datus var dublēt manuāli vai ieslēgt automātiskās

dublēšanas funkciju, lai regulāri saglabātu datus.
Xperia™ dublēšanas un atjaunošanas lietotni ir ieteicams izmantot, lai datus dublētu

pirms rūpnīcas datu atiestatīšanas. Izmantojot šo lietotni, SD kartē vai ārējā USB atmiņas

ierīcē, kura ir pievienota ierīcei ar USB hostadapteri, varat tiešsaistes kontā dublēt šāda

veida datus:

Grāmatzīmes

Kontaktus un zvanu žurnālus

Sarunas

Kalendāra datus

E-pasta konti

Wi-Fi tīkli

Ierīces iestatījumi

Lietotnes

Xperia™ sākuma ekrāna izkārtojums

42

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Satura dublēšana Xperia dublēšanas un atjaunošanas tiešsaistes kontā

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt un pieskarieties tam.

3

Lai iespējotu automātiskās dublēšanas funkciju, pieskarieties vienumam

Automātiskā dublēšana un pēc tam pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas

slēdzim.

4

Lai iespējotu manuālās dublēšanas funkciju, pieskarieties vienumam

Vēl >

Manuālā dublēšana.

5

Ja ir iespējota automātiskās dublēšanas funkcija, sadaļā

Krātuves atlasīšana

pieskarieties pie

Tiešsaistes konts.

6

Ja tas tiek prasīts, izlasiet attiecīgos noteikumus un, ja tiem piekrītat, pieskarieties

pie

Es piekrītu un pēc tam izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pierakstītos

savā Google™ kontā.

7

Ja ir iespējota manuālās dublēšanas funkcija, sadaļā

Failu glabāšanas vieta

pieskarieties pie

Krātuves atlasīšana > Tiešsaistes konts.

8

Atlasiet dublējamos datus.

9

Ja ir iespējota manuālās dublēšanas funkcija, pieskarieties pie

Dublēšana.

Automātiskās dublēšanas funkcijas iestatīšana

1

Ja saturu dublējat USB atmiņas ierīcē, pārbaudiet, vai atmiņas ierīce ir pievienota

ierīcei ar USB hostadapteri. Ja dublējat saturu SD kartē, pārliecinieties, vai SD

karte ir pareizi ievietota jūsu ierīcē. Ja saturs tiek dublēts tiešsaistes kontā,

pārliecinieties, vai esat pierakstījies savā Google™ kontā.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt.

4

Sadaļā

Xperia™ dublēšana un atjaunošana piesitiet pie Automātiskā dublēšana.

5

Lai iespējotu automātiskās dublēšanas funkciju, piesitiet ieslēgšanas-izslēgšanas

slēdzim.

6

Atlasiet dublēšanas biežumu, dublējumfailu saglabāšanas vietu un dublējamo datu

veidus.

7

Lai saglabātu iestatījumus, piesitiet pie .

Manuāla satura dublēšana

1

Ja saturu dublējat USB atmiņas ierīcē, pārbaudiet, vai atmiņas ierīce ir pievienota

ierīcei ar USB hostadapteri. Ja dublējat SD kartē, pārbaudiet, vai SD karte ir pareizi

ievietota ierīcē. Ja saturs tiek dublēts tiešsaistes kontā, pārliecinieties, vai esat

pierakstījies savā Google™ kontā.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt.

4

Sadaļā

Xperia™ dublēšana un atjaunošana piesitiet pie Vēl.

5

Piesitiet pie

Manuālā dublēšana, pēc tam atlasiet dublēšanas galamērķi un datu

veidus, kādus vēlaties dublēt.

6

Piesitiet pie

Dublēšana.

7

Kad datu dublēšana ir pabeigta, piesitiet pie

Pabeigt.

Dublējumfaila rediģēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt un piesitiet tam.

3

Sadaļā

Xperia™ dublēšana un atjaunošana piesitiet pie Vēl.

4

Piesitiet pie

Rediģēt dublējumfailu, pēc tam atlasiet dublēšanas avotu un datu

veidus, kurus vēlaties dzēst.

5

Piesitiet pie

Dzēst datus.

6

Lai apstiprinātu, piesitiet pie

Labi.

7

Kad dati ir izdzēsti, piesitiet pie

Pabeigt.

43

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dublētā satura atjaunošana

1

Ja saturu atjaunojat no USB atmiņas ierīces, pārbaudiet, vai atmiņas ierīce ir

pievienota ierīcei ar USB hostadapteri. Ja saturu atjaunojat no SD kartes,

pārbaudiet, vai SD karte ir pareizi ievietota ierīcē. Ja saturs tiek atjaunots no kāda

tiešsaistes konta, pārliecinieties, vai esat pierakstījies savā Google™ kontā.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt.

4

Sadaļā

Xperia™ dublēšana un atjaunošana piesitiet pie Atjaunot datus, pēc tam

atlasiet atjaunošanas avotu un datu veidus, kurus vēlaties atjaunot.

5

Piesitiet pie

Atjaunot datus.

6

Kad saturs ir atjaunots, piesitiet pie

Pabeigt.

Atcerieties, ka pēc dublējuma izveides visas jūsu datos un iestatījumos veiktās izmaiņas

(tostarp visas lejupielādētās lietotnes) atjaunošanas procedūras laikā tiks izdzēstas.

Datu dublēšana, izmantojot Google dublēšanas un atjaunošanas lietotni

Izmantojot Google dublēšanas un atjaunošanas lietotni, datus varat dublēt Google

serverī. Varat arī ieslēgt automātiskās atjaunošanas funkciju, lai atjaunotu lietotnes datus

un iestatījumus, kad lietotni pārinstalējat.
Izmantojot šo lietotni, varat dublēt tālāk norādīto datu veidus.

Lietotnes

Grāmatzīmes

Wi-Fi tīkli

Citi iestatījumi

Satura dublēšana Google™ kontā

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt un piesitiet tam.

3

Sadaļā

Google™ dublēšana un atjaunošana piesitiet pie Dublēt manus datus un

pēc tam piesitiet slīdnim.

Automātiskās atjaunošanas iespējošana vai atspējošana, kad pārinstalējat lietotni

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt un piesitiet tam.

3

Piesitiet slīdnim

Automātiska atjaunošana zem Google™ dublēšana un

atjaunošana.

44

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.