Sony Xperia Z3 - Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli

background image

Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli

Dažu lietotņu un iestatījumu iespēju izvēlnē ir pieejami palīdzības materiāli — konkrētajās

lietotnēs parasti tiek izmantots apzīmējums .