Sony Xperia Z3 - Restartēšana, atiestatīšana un labošana

background image

Restartēšana, atiestatīšana un labošana

Savai ierīcei varat likt veikt piespiedu restartēšanos vai izslēgšanos, ja tā pārstāj reaģēt vai

ja to nevar restartēt parastajā veidā. Iestatījumi vai personiskie dati netiek izdzēsti.

145

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Varat arī atiestatīt ierīci, izmantojot tās sākotnējos rūpnīcas iestatījumus. Dažreiz tas ir

nepieciešams, ja ierīce pārstāj darboties pareizi. Taču ņemiet vērā: ja vēlaties saglabāt

svarīgos datus, vispirms šiem datiem ir jāizveido dublējums atmiņas kartē vai citā ārējā

atmiņā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā

Satura dublēšana un atjaunošana

lapā 41.

Ja ierīci nevar ieslēgt vai vēlaties atiestatīt ierīces programmatūru, ierīces labošanai varat

izmantot Xperia™ Companion. Plašāku informāciju par Xperia™ Companion lietošanu

skatiet sadaļā

Xperia™ Companion

lappusē 39.

Ja koplietojat ierīci ar citiem lietotājiem, iespējams, jums būs jāpiesakās kā ierīces īpašniekam,

proti, galvenajam lietotājam, lai ierīcē atiestatītu sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.

Ierīces restartēšana

Ierīce var netikt restartēta, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Savienojiet ierīci ar lādētāju

un mēģiniet restartēt vēlreiz.

1

Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Atvērtajā izvēlnē pieskarieties vienumam

Restartēšana. Ierīce tiek automātiski

restartēta.

Ierīces piespiedu izslēgšana

1

Atveriet nano SIM kartes un atmiņas kartes slota vāciņu.

2

Izmantojot pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu, nospiediet izslēgšanas pogu un

turiet to aptuveni 10 sekundes.

3

Kad ierīce ir trīs reizes ātri novibrējusi, atlaidiet pogu OFF (Izslēgt). Ierīce

automātiski tiek izslēgta.

Neizmantojiet pārāk asus priekšmetus, kas var bojāt pogu OFF (Izslēgt).

Rūpnīcas datu atiestatīšana

Pirms atiestatīšanas pārliecinieties, ka atmiņas kartē vai citā ārējā atmiņā ir dublēti visi svarīgie

dati, kas saglabāti ierīces iekšējā atmiņā. Atiestatot rūpnīcas datus, tiks dzēsti visi dati no

ierīces iekšējās atmiņas, un jūs vairs nevarēsit piekļūt failiem, kas saglabāti visās šifrētajās

SD kartēs.

Lai nepieļautu neatgriezeniskus ierīces bojājumus, nerestartējiet ierīci, kamēr tiek veikta

atiestatīšana.

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet ikonai .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt >

Rūpnīcas datu atiestatīšana.

3

Piesitiet

Atiestatīt tālruni.

4

Ja nepieciešams, zīmējiet ekrāna atbloķēšanas paraugu vai ievadiet ekrāna

atbloķēšanas paroli vai PIN, lai turpinātu.

5

Lai apstiprinātu, piesitiet opcijai

Dzēst visu.

Veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu, jūsu ierīce neatgriežas pie vecākas Android™ versijas.

Ja esat aizmirsis nepieciešamo ekrāna atbloķēšanas paroli, PIN kodu vai paraugu, izmantojiet

programmatūrā Xperia™ Companion pieejamo ierīces labošanas funkciju, lai izdzēstu šo

146

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

drošības slāni. Lai veiktu šo darbību, jānorāda jūsu Google konta pieteikšanās informācija.

Palaižot labošanas funkciju, tiek pārinstalēta ierīces programmatūra, un šī procesa laikā var tikt

zaudēti daži personiskie dati.

Ierīces programmatūras labošana

Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas paroli, PIN kodu vai shēmu, varat izmantot

programmatūrā Xperia™ Companion pieejamo ierīces labošanas funkciju, lai izdzēstu šo

drošības slāni. Lai veiktu šo darbību, jānorāda jūsu Google konta pieteikšanās

informācija. Palaižot labošanas funkciju, tiek pārinstalēta ierīces programmatūra, un šī

procesa laikā varat pazaudēt zināmus personiskos datus.
Ja nevarat izslēgt ierīci pirms programmatūras labošanas, izslēdziet to piespiedu kārtā.

Saņemot jaunu Google™ konta lietotājvārdu un paroli, iespējams, nevarēsit to izmantot, lai

pieteiktos un atkoptu savu ierīci 72 stundas.

Lai labotu ierīces programmatūru, izmantojot Xperia™ Companion

Pirms programmatūras labošanas pārliecinieties, ka zināt savu Google™ konta lietotājvārdu un

paroli. Atkarībā no jūsu drošības iestatījumiem, iespējams, jums tie ir jāievada, lai ierīci

pārstartētu pēc programmatūras labošanas.

Ja pēc Xperia™ programmatūras atjaunināšanas, programmatūras labošanas vai

rūpnīcas datu atiestates ierīce, šķiet, sastingusi, atkārtoti pārstartējas vai neieslēdzas

vispār, mēģiniet veikt ierīces piespiedu izslēgšanu un pēc tam ieslēdziet ierīci. Ja

problēma joprojām nav atrisināta, veiciet ierīces piespiedu izslēgšanu un pēc tam labojiet

programmatūru, veicot turpmāk norādītās darbības.

1

Pārliecinieties, ka jūsu Windows vai Mac

®

datorā ir instalēta programmatūra

Xperia™ Companion.

2

Datorā atveriet programmatūru Xperia™ Companion un galvenajā ekrānā

noklikšķiniet uz .

3

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atkārtoti instalētu programmatūru un

pabeigtu labošanu.