Sony Xperia Z3 - Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

background image

Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

Pirms ierīces ieslēgšanas pirmo reizi ir ieteicams akumulatoru lādēt vismaz 30 minūtes.

Ierīci varat izmantot arī uzlādes laikā. Lai iegūtu papildinformāciju par uzlādi, skatiet

Ierīces uzlāde

35. lpp.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek atvērta sadaļa, kas palīdz konfigurēt pamatiestatījumus,

personalizēt ierīci un pierakstīties dažos kontos, piemēram, Google™ kontā.

Ierīces ieslēgšana

Nodrošiniet, lai akumulators tiktu uzlādēts vismaz 30 minūtes, pirms ieslēdzat ierīci pirmo reizi.

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz ierīce novibrē.

2

Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet SIM kartes PIN kodu un piesitiet pie

.

3

Uzgaidiet, līdz tālrunis tiek startēts.

Ierīces izslēgšana

1

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un turiet to, līdz tiek atvērta iespēju

izvēlne.

2

Iespēju izvēlnē piesitiet pie

Izslēgt.

Ierīces izslēgšana var aizņemt kādu laiku.

10

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.