Sony Xperia Z3 - Salikšana

background image

Salikšana

Jūsu ierīce atbalsta tikai nano SIM kartes.

8

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pirms ievietošanas ierīcē pārliecinieties, ka nano SIM karte ir ievietota nano SIM kartes

turētājā. Turklāt uzmanieties, lai nesajauktu nano SIM kartes slotu ar atmiņas kartes slotu.

nano SIM kartes ievietošana

Ja nano SIM karte tiek ievietota, kamēr ierīce ir ieslēgta, ierīce tiek automātiski restartēta.

1

Noņemiet nano SIM kartes turētāja vāciņu.

2

Ar nagu vai līdzīgu priekšmetu izvelciet nano SIM kartes turētāju.

3

Ievietojiet nano SIM karti nano SIM kartes turētājā un pēc tam ievietojiet turētāju

atpakaļ.

4

Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Pārliecinieties, ka ievietojat nano SIM kartes turētāju atpakaļ pareizā orientācijā. Izvelkot

turētāju, lai ievietotu nano SIM karti, negrieziet turētāju otrādi.

Atmiņas kartes ievietošana

1

Noņemiet atmiņas kartes slota vāciņu.

2

Atmiņas karti ievietojiet atmiņas kartes slotā, pēc tam uzlieciet atpakaļ atmiņas

kartes slota vāciņu.

nano SIM kartes noņemšana

9

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Noņemiet nano SIM kartes slota vāciņu.

2

Ar pirksta nagu vai citu līdzīgu priekšmetu izvelciet nano SIM kartes turētāju.

3

Izņemiet nano SIM karti.

4

Ievietojiet nano SIM kartes turētāju atpakaļ slotā.

5

Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

1

Izslēdziet ierīci un noņemiet atmiņas kartes slota vāciņu.

2

Piespiediet atmiņas karti uz iekšpusi un pēc tam to uzreiz atlaidiet.

3

Izvelciet atmiņas karti pilnībā uz āru un izņemiet to.

4

Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Varat arī izņemt atmiņas karti, neizslēdzot ierīci, kā aprakstīts 1. darbībā. Lai izmantotu šo

metodi, atmiņas karte vispirms ir jāpadara nepieejama. Piesitiet pie

Iestatījumi > Atmiņa, pēc

tam piesitiet pie , kas atrodas blakus

SD karte, un pēc tam izpildiet pārējos iepriekš

sniegtos norādījumus.