Sony Xperia Z3 - Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana un pārvaldība

background image

Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana un pārvaldība

Varat kopīgot ierīcē saglabātos fotoattēlus un videoklipus. Varat arī tos pārvaldīt dažādos

veidos. Piemēram, varat strādāt ar vairākiem fotoattēliem vienlaikus, izdzēst fotoattēlus

un saistīt tos ar kontaktiem. Ja ierīcē ir saglabāts daudz fotoattēlu, ir ieteicams tos

regulāri pārsūtīt uz datoru vai uz ārēju atmiņas ierīci, lai nepieļautu neparedzamu datu

zudumu. Tādējādi ierīcē arī tiek atbrīvots vairāk vietas. Skatiet rakstu

Failu pārvaldība,

izmantojot datoru

39. lpp.

Iespējams, ka ar autortiesībām aizsargātus objektus nevarēsit kopēt, sūtīt vai pārsūtīt. Daži

objekti var netikt nosūtīti ar tad, ja to faili ir pārāk lieli.

Fotoattēla vai video kopīgošana

1

Albumā atrodiet fotoattēlu vai video, ko vēlaties kopīgot, un piesitiet tam.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas rīkjoslas, pēc tam piesitiet .

3

Piesitiet lietotnei, ko vēlaties izmantot, lai kopīgotu fotoattēlu, pēc tam veiciet

nepieciešamās darbības, lai nosūtītu fotoattēlu.

Fotoattēla izmantošana par kontakta attēlu

1

Fotoattēla skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas rīkjoslas, pēc tam

piesitiet >

Lietot kā > Kontakta attēls.

2

Atlasiet kontaktu un pēc tam rediģējiet fotoattēlu atbilstoši savām vēlmēm.

3

Pieskarieties

Saglabāt.

Fotoattēla izmantošana fonā

1

Fotoattēla skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas rīkjoslas, pēc tam

piesitiet >

Lietot kā > Fons.

2

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Fotoattēla pagriešana

1

Fotoattēla skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai kļūtu redzama rīkjosla, pēc tam

piesitiet vienumam .

2

Piesitiet

Pagriezt, pēc tam atlasiet iespēju. Fotoattēls tiek saglabāts jaunajā

orientācijā.

Fotoattēla vai video dzēšana

1

Fotoattēlu skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai kļūtu redzama rīkjosla, pēc tam

piesitiet .

2

Piesitiet

Dzēst.

115

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Darbošanās ar vairākiem albuma fotoattēliem un video vienlaikus

1

Skatot albumā fotoattēlu un video sīktēlus, pieskatieties objektam un turiet to, līdz

tas tiek izcelts.

2

Piesitiet citiem objektiem, ar kuriem vēlaties darboties, lai tos atlasītu. Ja vēlaties

atlasīt visus objektus, piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Atlasīt visu.

3

Izmantojiet rīkjoslā pieejamos rīkus, lai darbotos ar atlasītajiem objektiem.

Fotoattēlu ar sejām analizēšana albumā

Varat analizēt jebkuru ierīcē esošu fotoattēlu, kurā ir redzamas cilvēku sejas. Ja tiek

aktivizēta fotoattēlu analizēšanas funkcija, tā paliek ieslēgta, un, pievienojot jaunus

fotoattēlus, tie tiek analizēti. Pēc analizēšanas visus vienas personas fotoattēlus varat

grupēt vienā mapē.

Fotoattēlu analizēšanas funkcijas ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Albums.

3

Velciet lietotnes Albums sākuma ekrāna kreiso malu pa labi, pēc tam piesitiet

Sejas. Tiek analizēti visi ierīcē esošie fotoattēli un grupēti mapē Nenosauktas

personas.

Vārda piešķiršana sejai

1

Mozaīkā

Sejas piesitiet mapei Nenosauktas personas pēc tam atrodiet mapi

Citas sejas uz izvēlieties seju, kam piešķirt vārdu.

2

Piesitiet

Pievienot vārdu.

3

Ierakstiet vārdu, pēc tam piesitiet

Gatavs > Pievienot kā jaunu personu.

Sejai piešķirtā vārda rediģēšana

1

Kad skatāt seju pilnekrāna skatā, piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas rīkjoslas, pēc

tam piesitiet >

Rediģēt vārda etiķeti.

2

Piesitiet

Labi.

3

Piesitiet tam sejai piešķirtajam vārdam, ko vēlaties rediģēt.

4

Rediģējiet vārdu, pēc tam piesitiet

Gatavs > Pievienot kā jaunu personu.