Sony Xperia Z3 - Videoklipu rediģēšana ar lietotni Videoklipu redaktors

background image

Videoklipu rediģēšana ar lietotni Videoklipu redaktors

Varat rediģēt ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus. Varat, piemēram, apgriezt

videoklipu līdz nepieciešamajam garumam vai pielāgot videoklipa ātrumu. Pēc rediģētā

videoklipa saglabāšanas arī tā oriģinālā, nemainītā versija paliek ierīcē.

Videoklipa izgriešana

1

Lietotnē Albums atrodiet un piesitiet video, ko vēlaties atskaņot.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas rīkjoslas, pēc tam piesitiet >

Izgriezt.

3

Lai pārvietotu izgriešanas rāmi uz citu laika attēlojuma daļu, pieskarieties

izgriešanas rāmja malai, turiet to un velciet to uz vēlamo pozīciju, pēc tam piesitiet

pie

Lietot.

4

Lai saglabātu izgrieztā videoklipa kopiju, piesitiet pie

Saglabāt.

Videoklipa ātruma pielāgošana

1

Lietotnē Albums atrodiet un piesitiet video, ko vēlaties atskaņot.

2

Piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas rīkjoslas, pēc tam piesitiet >

Ātrums.

3

Atlasiet iespēju, pēc tam pieskarieties laika attēlojuma malai, turiet to, velciet to uz

vēlamo pozīciju un piesitiet pie

Lietot.

4

Lai saglabātu rediģētā videoklipa kopiju, piesitiet pie

Saglabāt.