Sony Xperia Z3 - Ekrāna slēgšana

background image

Ekrāna slēgšana

12. lpp.

Pievienojiet Google™ kontu, lai citas personas nevarētu izmantot jūsu ierīci, ja tā tiek

nozagta un/vai notīrīta. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu

Kāpēc

nepieciešams Google™ konts?

11. lpp.

Aktivizējiet pakalpojumu “Protection by my Xperia” (my Xperia aizsardzība) vai Android™

ierīces pārziņa tīmekļa pakalpojumu. Izmantojot kādu no šiem pakalpojumiem, jūs varat

attāli atrast, bloķēt vai dzēst nozaudētu ierīci. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet

sadaļu

Pazaudētas ierīces atrašana

19. lpp.

Ierīces īpašumtiesību pārbaude

Ja ierīce ir aizsargāta, atkarībā no izmantotajiem aizsardzības līdzekļiem, jums ir jāatbloķē

ekrāns ar PIN kodu, paroli, shēmu vai , vai arī jāievada sava Google™ konta informācija.

Tālāk norādīti aizsardzības funkciju un nepieciešamo akreditācijas datu piemēri.

Aizsardzība pret rūpnīcas

datu atiestatīšanu

Lai saņemtu atļauju veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu, ir jāatbloķē ekrāns.

my Xperia aizsardzība

Ja atiestatāt savu ierīci attāli, izmantojot šo pakalpojumu, jums ir jāievada tā

Google™ konta lietotājvārds un parole, kas saistīts ar pakalpojumu. Lai pabeigtu

iestatīšanu, ierīcē jābūt izveidotam savienojumam ar internetu. Pretējā gadījumā

pēc atiestatīšanas nevarēsit izmantot savu ierīci.

Android™ Device

Manager

Ja attāli atiestatāt savu ierīci, izmantojot šo pakalpojumu, jums ir jāievada

Google™ konta lietotājvārds un parole. Lai pabeigtu iestatīšanu, ierīcē jābūt

izveidotam savienojumam ar internetu. Pretējā gadījumā pēc atiestatīšanas

nevarēsit izmantot savu ierīci.

Programmatūras

labošana

Ja izmantojat programmatūru Xperia™ Companion, lai veiktu programmatūras

labošanu, ierīci startējot, kad labošanas pabeigta, būs jāievada Google™ konta

lietotājvārds un parole.

Izmantojot Android™ Device Manager, ir jāievada Google™ konta informācija. Varat izmantot

jebkuru ierīcē iestatīto Google™ kontu. Ja iestatīšanas laikā nevarēsit norādīt atbilstošo konta

informāciju, ierīci nevarēsit lietot vispār.

Ekrāna slēgšana

Ir vairāki veidi, kā slēgt ekrānu. Tālāk ir norādīts katra slēgšanas veida drošības līmenis

secībā no vājākā uz stiprāko.

Pārvilkšana — nav nekādas aizsardzības, bet jums ir ātra piekļuve sākuma ekrānam.

Shēma — zīmējiet vienkāršu shēmu ar pirkstu, lai atslēgtu savu ierīci.

PIN — ievadiet ciparu PIN, kurā ir vismaz četri cipari, lai atslēgtu ierīci.

Parole — ievadiet burtciparu paroli, lai atslēgtu savu ierīci.

Ir ļoti svarīgi atcerēties savu ekrāna atslēgšanas shēmu, PIN vai paroli. Ja to aizmirstat, var

nebūt iespējams atjaunot svarīgus datus, piemēram, kontaktus vai ziņas.

12

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekrāna bloķēšanas shēmas izveide

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana > Shēma un

piesitiet pie tiem.

3

Izpildiet ierīcē redzamos norādījumus.

Ja, mēģinot atslēgt ierīci, bloķēšanas shēma tiek noraidīta piecas reizes pēc kārtas, ir

jānogaida 30 sekundes, pirms varat mēģināt vēlreiz.

Ekrāna bloķēšanās veida maiņa

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana un piesitiet pie tiem.

Ekrāna slēgšanas shēmas mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana.

3

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

4

Piesitiet pie

Shēma un izpildiet ierīcē redzamos norādījumus.

Ekrāna slēgšanas PIN izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana > PIN.

3

Ievadiet ciparu PIN un pēc tam piesitiet pie

Turpināt.

4

Ievadiet PIN kodu atkārtoti un apstipriniet to, pēc tam piesitiet pie

Labi.

5

Atlasiet, kā paziņojumi tiek rādīti, kad ierīce ir slēgta, pēc tam piesitiet pie

Gatavs.

Ekrāna slēgšanas paroles izveide

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet >

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana >

Parole.

2

Ievadiet paroli un pēc tam piesitiet pie

Turpināt.

3

Ievadiet paroli atkārtoti un apstipriniet to, pēc tam piesitiet pie

Labi.

4

Atlasiet, kā paziņojumi tiek rādīti, kad ierīce ir slēgta, pēc tam piesitiet pie

Gatavs.

Švīkāšanas atslēgšanas funkcijas aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana un piesitiet pie tiem.

3

Uzzīmējiet savu ekrāna atbloķēšanas shēmu vai ievadiet savu PIN kodu vai paroli,

ja ir iespējots kāds no šiem ekrāna atbloķēšanas veidiem.

4

Piesitiet pie

Pavilkšana, pēc tam piesitiet pie Jā, noņemt, ja tas tiek pieprasīts.

Aizmirstu ekrāna bloķēšanas datu atiestatīšana

Ja esat aizmirsis savu ekrāna bloķēšanas PIN, paroli vai shēmu, iespējams, varēsiet to

atiestatīt, izmantojot pakalpojumu Protection by my Xperia. Pēc ekrāna bloķēšanas datu

atiestatīšanas, izmantojot pakalpojumu Protection by my Xperia, ierīcē saglabātais saturs

netiek zaudēts.
Lai aktivizētu pakalpojumu Protection by my Xperia, skatiet sadaļu

Pazaudētas ierīces

atrašana

lapā 19.

13

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai atiestatītu ekrāna bloķēšanu, izmantojot pakalpojumu Protection by my Xperia

1

Pārliecinieties, vai zināt savu Google™ konta lietotājvārdu un paroli un jūsu ierīcē ir

iespējots pakalpojums Protection by my Xperia.

2

Ierīcē, kurā ir izveidots savienojums ar internetu, atveriet vietni

myxperia.sonymobile.com

.

3

Pierakstieties, izmantojot to pašu Google™ kontu, kurš ir iestatīts ierīcē.

4

Sadaļā

Jūsu ierīces noklikšķiniet uz ierīces attēla.

5

Lai ekrāna bloķēšanai izmantotu jaunu PIN kodu, atlasiet

Bloķēšana vai Mainīt

PIN2.

6

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, ko nodrošina pakalpojums Protection by

my Xperia.

Atkarībā no drošības iestatījumiem pēc ekrāna bloķēšanas atiestatīšanas ierīce var tikt bloķēta.

Šādā gadījumā jums būs jāievada savs Google™ lietotājvārds un parole, lai varētu izmantot

ierīci.