Sony Xperia Z3 - Ierīces automātiska atbloķēšana

background image

Ierīces automātiska atbloķēšana

Funkcija Smart Lock atvieglo ierīces atbloķēšanu, ļaujot iestatīt automātisku atbloķēšanu

noteiktās situācijās. Varat atstāt ierīci atbloķētu, piemēram, ja tajā ir izveidots savienojums

ar Bluetooth® ierīci vai nesat to sev līdzi.
Lai sagatavotu ierīci automātiskai atbloķēšanai, vispirms ir secīgi jāveic tālāk norādītās

darbības.

Pārliecinieties, ka ir pieejams interneta savienojums, kas darbojas, — ieteicams izmantot

Wi-Fi savienojumu, lai samazinātu maksu par datu plūsmu.

Pārbaudiet, vai visas lietotnes ir atjauninātas, izmantojot lietotni Play Store™, lai

pārliecinātos, ka ir atjaunināta Google Play™ pakalpojumu lietotne. Jaunākā Google

Play™ pakalpojumu lietotnes versija nodrošina to, ka varat izmantot jaunākās Smart

Lock funkcijas.

Iespējojiet funkciju Smart Lock.

Iestatiet ierīces automātiskas atbloķēšanas nosacījumus.

Funkciju Smart Lock ir izstrādājis uzņēmums Google™, un tās precīzā funkcionalitāte var

mainīties laika gaitā Google™ nodrošināto atjauninājumu dēļ.

Funkcija Smart Lock var nebūt pieejama visos tirgos, valstīs vai reģionos.

Viedā bloķējuma iespējošana

1

Pārliecinieties, vai esat iestatījis paraugu, PIN vai paroli ekrāna bloķēšanai.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Uzticamības pārbaudes

programmas.

4

Velciet slīdni blakus

Smart Lock (Google) pa labi.

5

Piesitiet pa atpakaļvērsto bultiņu, kas atrodas blakus

Uzticamības pārbaudes

programmas.

6

Atrodiet un piesitiet pie

Smart Lock.

7

Ievadiet savu paraugu, PIN vai paroli. Šis ekrāna bloķējums jāievada jebkurā laikā,

kas vēlaties mainīt viedā bloķējuma iestatījumus.

8

Izvēlieties viedā bloķējuma veidu.

Iestatījums automātiskai ierīces atstāšanai atbloķētā stāvoklī

Varat iestatīt funkciju Smart Lock, lai ierīci atstātu atbloķētu, izmantojot tālāk norādītos

iestatījumus.

Uzticamas ierīces — atstājiet savu ierīci atbloķētu, ja ir pievienota uzticama Bluetooth®

ierīce.

Uzticamas vietas — atstājiet ierīci atbloķētu, ja esat uzticamā atrašanās vietā.

Ķermeņa noteikšana — atstājiet ierīci atbloķētu, ja nesat to sev līdzi.

Uzticama seja — atbloķējiet tālruni, skatoties uz to.

Uzticama balss — iestatiet balss atpazīšanas funkciju, lai meklētu jebkurā ekrānā.
Jums ir manuāli jāatbloķē ierīce, ja neizmantojat to 4 stundas un pēc tās restartēšanas.

14

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Savienošana ar uzticamām Bluetooth® ierīcēm

Varat norādīt pievienotu Bluetooth® ierīci kā uzticamu ierīci un atstāt savu Xperia™ ierīci

atbloķētu, kamēr tās ir savstarpēji savienotas. Tādēļ, ja jums ir Bluetooth® ierīces, ar ko

regulāri izveidojat savienojumu, piemēram, automašīnas skaļrunis vai mājas izklaides

sistēma, Bluetooth® pulkstenis vai fitnesa izsekotājs, varat pievienot tās kā uzticamas

ierīces un apiet bloķēšanas ekrāna papildu drošību, lai ietaupītu laiku. Šī funkcija ir

piemērota, ja, izmantojot šīs ierīces, esat relatīvi drošā vietā. Dažos gadījumos jums

joprojām var būt manuāli jāatslēdz ierīce, pirms var pievienot uzticamu ierīci.

Nav ieteicams pievienot ierīces, kas ir nepārtraukti savienotas ar jūsu ierīci, kā uzticamas,

piemēram, Bluetooth® tastatūras vai ietvarus.

Tiklīdz uzticama Bluetooth® ierīce tiek izslēgta vai iziet ārpus diapazona, ekrāns bloķējas un

tā atbloķēšanai ir nepieciešams jūsu PIN, shēma vai parole.

Uzticamas Bluetooth® ierīces pievienošana

1

Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota pārī un savienota ar Bluetooth® ierīci, ko

vēlaties pievienot, kā uzticamu ierīci.

2

Viedās bloķēšanas izvēlnē piesitiet

Uzticamas ierīces.

3

Piesitiet pie

Pievienot uzticamu ierīci > Bluetooth.

4

Piesitiet pie ierīces nosaukuma, lai atlasītu to ierīču sarakstā, ar kurām izveidots

savienojums. Šajā sarakstā parādās tikai pārī savienotas ierīces.

5

Atkarībā no savienojuma drošības ierīce var būt manuāli jāatbloķē, pirms uzticamā

ierīce var uzturēt to atbloķētu.

Uzticamas Bluetooth® ierīces noņemšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Smart Lock > Uzticamas ierīces.

3

Piesitiet ierīcei, kuru vēlaties noņemt.

4

Piesitiet pie

Noņemt uzticamu ierīci.

Gādājiet par drošību, izmantojat uzticamas ierīces

Dažādas Bluetooth® ierīces atbalsta atšķirīgus Bluetooth® standartus un drošības

iespējas. Pastāv iespēja, ka kāds varētu uzturēt jūsu Xperia™ ierīci atbloķētu, imitējot

jūsu Bluetooth® savienojumu, pat ja jūsu uzticamā ierīce vairs nav tuvumā. Jūsu ierīce ne

vienmēr spēj noteikt, vai savienojums ir pasargāts no citu mēģinājuma to imitēt.
Ja ierīce nevar noteikt, vai izmantojat drošu savienojumu, saņemsit paziņojumu Xperia™

ierīcē un tā, iespējams, būs manuāli jāatbloķē, pirms uzticama ierīce var to uzturēt

nebloķētu.
Bluetooth® savienojuma diapazons var atšķirties atkarībā no dažādiem faktoriem,

piemēram, ierīces modeļa, pievienotās Bluetooth® ierīces un jūsu vides. Atkarībā no

šiem faktoriem Bluetooth® savienojums var darboties attālumos līdz 100 metriem. Ja

kāds paņem jūsu Xperia™ ierīci, kamēr tā ir uzticamas ierīces tuvumā, viņš var piekļūt

jūsu Xperia™ ierīcei, ja uzticama ierīce ir to atbloķējusi.

Savienojuma izveide ar uzticamām vietām

Ja ir iestatīta uzticamo vietu funkcija, Xperia™ ierīcē tiek atspējots bloķēšanas ekrāna

drošības līdzeklis, kad atrodaties norādītā uzticamā atrašanās vietā. Lai šī funkcija

darbotos, ir nepieciešams interneta savienojums (vēlams Wi-Fi) un ierīcei ir jāatļauj

izmantot informāciju par pašreizējo atrašanās vietu.
Lai iestatītu uzticamas vietas, vispirms pārliecinieties, ka ierīcē ir iestatīts augstas

precizitātes vai akumulatora enerģijas taupīšanas atrašanās vietas režīms, un tikai pēc

tam pievienojiet mājas vai pielāgotas atrašanās vietas.

Uzticamas atrašanās vietas precīzie izmēri ir noteikti aptuveni, tāpēc uzticamās atrašanās

vietas robežas var būt aiz jūsu mājas fiziskajām sienām vai ārpus citas zonas, ko esat

pievienojis kā uzticamu atrašanās vietu. Šī funkcija var uzturēt ierīci atbloķētu līdz 80 metru

lielā rādiusā. Turklāt ņemiet vērā, ka atrašanās vietas signālus var atdarināt vai pārveidot.

Persona, kurai ir piekļuve specializētam aprīkojumam, var atbloķēt jūsu ierīci.

15

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Jūsu mājas atrašanās vietas pievienošana

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts atrašanās vietas režīms un izmantojat

Augsta

precizitāte vai Akumulatora enerģijas taupīšana iestatījumu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Smart Lock >Uzticamas vietas >

Sākums.

4

Piesitiet pie

Ieslēgt šo atrašanās vietu.

Jūsu mājas atrašanās vietas rediģēšana

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts atrašanās vietas režīms un izmantojat

Augsta

precizitāte vai Akumulatora enerģijas taupīšana iestatījumu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Smart Lock > Uzticamas vietas.

4

Atlasiet savas mājas atrašanās vietu.

5

Piesitiet pie

Rediģēt.

6

Meklēšanas joslā ievadiet atrašanās vietu, ko vēlaties izmantot kā savas mājas

atrašanās vietu.

Ja jūsu mājām ir vairākas ēkas ar vienādu adresi, uzticamā vieta, ko vēlaties pievienot, var

atšķirties no īstās adreses. Lai nodrošinātu labāku atrašanās vietas precizitāti, varat pievienot

īsto mājas atrašanās vietu ēku kompleksā kā pielāgotu vietu.

Mājas atrašanās vietas noņemšana

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts atrašanās vietas režīms un izmantojat

Augsta

precizitāte vai Akumulatora enerģijas taupīšana iestatījumu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Smart Lock >Uzticamas vietas >

Sākums.

4

Piesitiet pie

Izslēgt šo atrašanās vietu.

Pielāgotu atrašanās vietu izmantošana

Varat pievienot jebkuru atrašanās vietu, kā uzticamu, pielāgotu vietu, kur ierīce var palikt

atbloķēta.

Lai pievienotu pielāgotu vietu

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts atrašanās vietas režīms un izmantojat

Augsta

precizitāte vai Akumulatora enerģijas taupīšana iestatījumu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Smart Lock > Uzticamas vietas.

4

Piesitiet pie

Pievienot uzticamu vietu.

5

Lai izmantotu pašreizējo atrašanās vietu, kā uztivamu, pielāgotu vietu, piesitiet pie

Atlasīt šo atrašanās vietu.

6

Lai ievadītu citu atrašanās vietu, piesitiet pie lupas ikonas un ievadiet adresi. Ierīce

meklē ievadīto atrašanās vietu. Lai izmantotu ieteicamo adresi, piesitiet pie tās.

7

Lai precizētu atrašanās vietu, piesitiet pa atpakaļvērsto bultiņas blakus adresei,

pēc tam velciet atrašanās vietas piespraudi uz vēlamo atrašanās vietu un piesitiet

pie

Atlasīt šo atrašanās vietu.

16

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai rediģētu pielāgotu vietu

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts atrašanās vietas režīms un izmantojat

Augsta

precizitāte vai Akumulatora enerģijas taupīšana iestatījumu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Smart Lock > Uzticamas vietas.

4

Atlasiet vietu, kuru vēlaties rediģēt.

5

Piesitiet pie

Rediģēt adresi.

6

Lai ievadītu citu atrašanās vietu, piesitiet pie lupas ikonas un ievadiet adresi. Ierīce

meklē ievadīto atrašanās vietu. Lai izmantotu ieteicamo adresi, piesitiet pie tās.

7

Lai precizētu atrašanās vietu, piesitiet pa atpakaļvērsto bultiņu blakus adresei, pēc

tam velciet atrašanās vietas piespraudi uz vēlamo atrašanās vietu un piesitiet pie

Atlasīt šo atrašanās vietu.

Lai noņemtu pielāgotu vietu

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts atrašanās vietas režīms un izmantojat

Augsta

precizitāte vai Akumulatora enerģijas taupīšana iestatījumu.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Drošība > Smart Lock > Uzticamas vietas.

4

Atlasiet vietu, kuru vēlaties noņemt.

5

Piesitiet pie

Dzēst.

Ierīces atbloķēšana tās pārnešanas laikā

Izmantojot līdzekli noteikšanai, vai ierīce ir pie ķermeņa, tā var palikt atbloķēta, kamēr

atrodas pie jums, piemēram, rokā, kabatā vai somā. Ierīcē esošais akselerometrs atstāj

to atbloķētu, ja konstatē, ka tā tiek nesta. Ierīce tiek bloķēta, ja akselerometrs konstatē,

ka ierīce ir nolikta.

Funkcija noteikšanai, vai ierīce ir pie ķermeņa, nevar atšķirt, pie kura cilvēka ķermeņa tā

atrodas. Ja savu ierīci iedodat kādam citam, kamēr tā ir atbloķēta, izmantojot noteikšanu, vai ir

pie ķermeņa, ierīce var palikt atbloķēta citam lietotājam. Paturiet prātā, ka noteikšana, vai ir pie

ķermeņa, kā drošības funkcija ir nedrošāka nekā paraugs, PIN vai parole.

Ķermeņa noteikšanas iespējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi >Drošība > Smart

Lock >Ķermeņa noteikšana.

3

Velciet slīdni pie

Izslēgts uz labo pusi, pēc tam piesitiet vienumam Turpināt.

Noteikšanas, vai ir pie ķermeņa, izmantošana

Izmantojot funkciju Noteikšana, vai ir pie ķermeņa, jāņem vērā tālāk norādītās darbības.

Ja ierīce nosaka, ka atrodas pie ķermeņa, tā paliek atbloķēta pēc tam, kad to atbloķējat.

Jebkurā brīdī, kad noliekat ierīci, un tā nosaka, ka vairs neatrodas pie ķermeņa, tā

automātiski bloķējas.

Pēc ierīces nolikšanas, piemēram, uz galda, ierīcei var būt nepieciešama minūte, lai

bloķētos.

Pēc iekāpšanas automašīnā, autobusā, vilcienā vai citā sauszemes transportlīdzeklī

ierīcei var būt nepieciešamas 5–10 minūtes, lai bloķētos.

Ņemiet vērā: ja iekāpjat lidmašīnā vai laivā (vai citā ne sauszemes transportlīdzeklī), ierīce

var nebloķēties automātiski, tādēļ, ja nepieciešams, noteikti bloķējiet to manuāli.

Atkal paņemot ierīci vai izkāpjot no transportlīdzekļa, vienkārši to vienreiz atbloķējiet un

ierīce paliks atbloķēta, kamēr tā ir pie jums.

Ķermeņa noteikšanas izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet šos vienumus un piesitiet tiem:

Iestatījumi >Drošība > Smart

Lock >Ķermeņa noteikšana.

3

Velciet blakus vienumam

Ieslēgts esošo slīdni pa kreisi.

17

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.